Haku

Kauppamiehen palvelut arvioitu yrityslähtöisiksi

21.2.2017

Kauppamies-hankkeen asiakasyritykset arvioivat saamansa palvelut pääsääntöisesti onnistuneiksi: tarjonta on korkeatasoista ja ammattitaitoista, palvelut ovat yrityslähtöisiä. Parhaiten palveluista ovat onnistuneet tuki hankesuunnitelmien ja ennusteiden laadintaan, toteutukseen ja seurantaan sekä rahoituksen hakemiseen.

 

Yhteydenpito asiakkaisiin ja henkilökohtaiset kontaktit sekä yritysten kehittämistarpeiden kartoittaminen ovat palveluprosesseista onnistuneimmat. Kauppamiehen avulla on pystytty eniten vaikuttamaan asiakasyritysten liiketoiminnan uudistamiseen, koneiden ja laitteiden uudistumiseen ja kehittymiseen sekä tuotannon kehittymiseen.

Yrityksille hyöty on konkretisoitunut etenkin apuna yrityshankkeiden suunnittelussa ja rahoitushakemusten laatimisessa, asiantuntemuksena ja sparrausapuna. Hyöty on konkreettista myös silloin, kun tarjotaan mahdollisuuksia kehittää markkinointia ja laajentaa toimintaa ulkomaille.

Tiedot perustuvat v. 2016 aikana Karjalainen Kauppamies kansainvälistyy -hankkeessa mukana olleiden asiakkaiden arvioihin. Välievaluoinnin toteutti TK-Eval. Hankkeen toteutuksesta vastaa Joensuun Tiedepuisto Oy yhdessä JOSEK Oy:n, KETI:n ja PIKES:in kanssa.