Haku

Tila on johtamisen väline

1.4.2017

 

Useimmat meistä ovat jo pitkään voineet valita itselleen sopivan työtuolin tai kätevän sähköpöydän. Tottahan toki, on se niin tärkeä asia - ergonomia. Vaan pelkän ergonomian varaan tulevaisuuden menestystä ei enää voi rakentaa. Tehoa, tuottavuutta sekä työntekijöitä ja asiakkaita puhuttelevaa yrityskulttuuria rakennetaan työympäristöillä, jotka perustuvat huolelliseen suunnitteluun ja elinkaariajatteluun. Tila on johtamisen väline, tietää Martela-keskus Offimar Oy:n toimitusjohtaja Iikka Räisänen.

Martela-konserni siirsi merkittävän osan alueellista myyntiään Martela-keskuksille vuoden 2016 alussa. Offimar Oy on yksi Suomen neljästä Martela-keskuksesta. Sillä on toimipiste myös Joensuun Tiedepuistossa. Yrittäjävetoinen asiantuntijayritys Offimar Oy hoitaa Martelan työympäristöratkaisujen myyntiä Pohjois-Karjalasta Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savosta Kymenlaaksoon.

- Yrittäjävetoisena olemme ketterä toimija. Tunnemme alueemme ja asiakkaiden tarpeet. Toimimme aktiivisesti ja proaktiivisesti. Hyvän markkinatuntemuksen ja aktiivisten verkostojen avulla opimme kysymään ja kuulemaan oikeat asiat ajoissa, Offimar Oy:n toimitusjohtaja Iikka Räisänen kuvailee.

Työn tekeminen murroksessa

Offimarissa tulevaisuutta pohditaan kasvuhakuisesta näkökulmasta. Halu toiminnan kehittämiseen nojaa ennen muuta asiakastarpeiden laajentumiseen. Yrityksissä työn tekeminen on murroksessa.

- Aiemmin työntekijä suunnisti toimistolla tuttuun työhuoneeseensa. Nyt sama ihminen pohtii tullessaan, tarvitsenko tänään hiljaisten työtilan, rauhaa ja keskittymistä vai onko päivä parasta käynnistää yhteisöllisessä kohtaamisten tilassa, Offimarin Joensuun-toimipisteen asiakkuuspäällikkö Lasse Immonen taustoittaa.

Työympäristön merkitys työhyvinvoinnin sekä työn tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta on suurempi kuin koskaan. Paras lopputulos syntyy, kun työntekijät voivat valita työskentelytilansa kulloistenkin työtehtävien mukaan. Toimivassa työympäristössä on tiloja yhteistyölle, keskittymiselle, vuorovaikutukselle ja yhtä lailla virkistäytymiselle.

- Toimitila voi olla myös johtamisen väline. Tila vaikuttaa työn tuloksiin ja ihmisten tehokkuuteen, tila vaikuttaa työntekijöihin ja yhtä lailla myös asiakkaisiin. Hyvällä toimitilalla rakennetaan myös yrityksen brändiä, Räisänen tietää.

Suunnitellen ja osallistaen

Martela-keskus Offimarin myymä lopputuote on toimiva työ- tai oppimisympäristö. Kokonaisuus toteutetaan Martelan kalustomalliston avulla. Ennen konkreettisia kalustevalintoja pohjatyötä tehdään paljon.

- Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa lähtökohdat ja tavoitteet. Määrittely lähtee aina yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä tilojen käyttäjien työn luonteen ja tarpeiden selvittämisestä. Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi meidän on ymmärrettävä asiakkaan liiketoimintaa – mitä yritys tekee ja mitä tekeminen ja onnistuminen edellyttää työympäristöltä. Määrittelyä seuraa suunnittelu, toteutus ja tilojen ylläpito, Iikka Räisänen kuvailee.

Toisin sanoen toimivan työympäristön luomisessa ja ylläpidossa kyse on todellisesta Life Cycle -palvelusta, jossa Offimar on asiakasyrityksen aktiivinen yhteistyökumppani yrityksen koko toimitilaelinkaaren ajan. Räisänen muistuttaa, että kaikella suunnittelulla ja optimoinnilla tähdätään aina myös kustannustehokkuuteen.

- Hyvällä suunnittelulla asiakasyritys voi säästää suoraan tilakustannuksissa. Säästöä voi syntyä myös siitä, että työtilat saadaan tehokkaammin käyttöön – yksittäiset työpisteet eivät ammota tyhjinä samaan aikaan, kun firmassa tuskaillaan projekti- ja neuvottelutilojen niukkuutta. Kyse on siten fiksuista ratkaisuista yritysten arjessa, jossa tilanteet muuttuvat ja usein myös yrityksen toimintatapaan ja organisaatioon tulee muutoksia.

Sekä Räisänen että Immonen tähdentävät suunnittelussa myös työntekijöiden osallistamisen tärkeyttä. Lopputuloksesta tulee parempi, kun työntekijät voivat itse vaikuttaa työympäristön lopputulokseen.

Nousevia trendejä

Työn luonne muuttuu, työn tekemisen tavat muuttuvat, etätöitä tehdään enemmän, nimikoituja huoneita tai työpöytiä ei ole enää johtajillakaan. Ergonomian huomioinnin tärkeys ei ole kadonnut minnekään – päinvastoin jatkossa toimistotöissä seistään, istutaan, liikutaan, pidetään nopeita seisomapalavereja, virkistäydytään ja voidaan entistä paremmin.

Yrityksen toimistoympäristö nähdään entistä selkeämmin investointina muiden investointien joukossa. Juuri investointinäkökulmasta yksi nouseva trendi on kalustekokonaisuuksien leasing. Tällöin tarkasti ennakoitavissa olevalla kuukausimaksulla asiakas voi tehdä haluamansa pituisen leasing-sopimuksen. Pääomaa vapautuu kenties tärkeisiin tuotannollisiin investointeihin.

 

FAKTA: Martela-keskus Offimar Oy