Haku

Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvitys

2.6.2017

Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvitys, vaihe 1, määrät ja laadut

Tässä raportissa esitellään Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvityksen Vaihe 1:n tulokset. Selvityksen Tilaajana on Joensuun tiedepuisto ja vaiheen 1 Toteuttajana on Forbicon Oy:stä Martti Kettunen. Puusivutuoteselvitys liittyy Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hankkeeseen (http://www.pikes.fi/en/teolliset-symbioosit).

Selvityksen tavoitteena on selvittää alueella syntyvien puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen laatu ja määrä päätoimijoiden osalta. Lisäksi selvitetään muiden puupohjaisten sivuvirtojen laatu ja määrä. Näitä muita sivuvirtoja ovat mm. puusepänteollisuuden puupohjaiset sivutuotteet sekä käsitelty kierrätyspuu. Selvityksen vaiheessa 1 selvitetään myös eri kuljetusmuotojen ja meno-paluu-kuljetusten hyödyntämismahdollisuus Pohjois-Karjalassa.

Lataa raportti tästä.

Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvitys, vaihe 2, tuotevaihtoehdot


Tässä raportissa esitellään Pohjois-Karjalan puusivuvirtaselvityksen vaihe 2:n tulokset. Selvitys on osa Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit –hankkeen toteutusta ja työn tilaajana on Joensuun Tiedepuisto Oy. Selvitystyön on tehnyt projekti-insinööri Petteri Ryhänen Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:stä.

Sivuvirtaselvityksen vaiheessa 2 kartoitettiin vaiheessa 1 raportoiduille Pohjois-Karjalan puuteollisuuden sivuvirtatuotteille lämmöntuotannolle vaihtoehtoisia käyttökohteita. Selvityksessä tehtiin tarkempi analyysi kolmesta jatkotarkasteluun valitusta jalostusvaihtoehdosta, joista olisi mahdollisesti käynnistettävissä uutta liiketoimintaa. Jalostusvaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä pohdittiin mm., mikä osuus alueen sivuvirroista voitaisiin hyödyntää muussa kuin perinteisessä lämmöntuotannossa, onko tuotteille vaihtoehtoisia käyttömuotoja Pohjois-Karjalan ja lähialueiden bioetanoli-, pyrolyysi- tai pellettituotannossa, sekä miten sivuvirrat ja niiden määrä ja laatu muuttuisivat, jos alueelle käynnistyisi uusia biojalostamoja, tai jos puuteollisuuden kapasiteetti muuttuu nykyisestä.

Lataa raportti tästä.