Haku

Yrityskuiskaajat jalkautuvat Joensuun yrityksiin

17.11.2017

Joensuun kaupungin ja yhteistyökumppaneiden johto ja asiantuntijat jalkautuvat Yrityskuiskaajat-kiertueelle alueen yrityksiin. Mukana kiertueella ovat muun mu-assa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimi-tusjohtaja Matti Vuojärvi, Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg, Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nuutinen sekä Joensuun Tiedepuiston toimitusjohtaja Jari Lauronen. Kaikkiaan kier-tueella on mukana yli 30 johtajaa ja asiantuntijaa.

Yrityskuiskaajat kiertävät kuulemassa yrittäjien toiveita, tarpeita ja huolia. Kyse voi olla tarpeesta saada lisää työntekijöitä, rahaa investointeihin, apua sukupol-venvaihdokseen tai tietoa kilpailutuksista. Kuiskaajat ovat liikkeellä 23.11.–31.12.

Yrityksissä esille tulleet asiat kerätään yhteen ja selvitetään, kuka pystyy viemään niitä eteenpäin. Yrityskuiskaajat lupaavat, että jokainen yrittäjien esittämä asia etenee viikon sisällä. Ongelma ratkaistaan, asiaan kaivetaan auttaja tai tehdään yhdessä suunnitelma siitä, miten asiassa päästään liikkeelle. Apu etsitään, kuului-pa asia mille viranomaiselle hyvänsä.

- Vastaamme konkreettisilla teoilla kaupunkilaisten toiveeseen. Joensuun stra-tegiakyselyyn vastanneiden mielestä työllisyyden kehittäminen oli yksi tär-keimmistä asioista. Tavoitteenamme on myös, että Joensuu on kokoluokas-saan Suomen yritysystävällisin kaupunki, kaupunginjohtaja Kari Karjalaine kommentoi.

Yrityskuiskaajan voi myös kutsua yritykseen täyttämällä lomakkeen http://www.joensuu.fi/yrityskuiskaajat. Yrityskuiskaajien päivystävä puhelin palvelee numerossa 050 310 9635. Kiertue toteutetaan vuosittain, ja muina aikoina yrittäjiä auttaa päivystävä puhelin.

Grow with Joe – Yrityskuiskaajat -kiertueella ovat mukana Joensuun kaupunki-konserni yhtiöineen, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Joensuun Yrittäjät, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek, Joensuun tiedepuis-to, Joensuun yrityskiinteistöt, TE-toimisto, ELY-keskus ja Pohjois-Karjalan sosiaa-liturvayhdistys.


Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen
puh.050 65 667
sari.lempiainen@jns.fi