Haku

Pintaa syvemmältä

1.12.2017

 

Viestinnän ammattilainen hallitsee sosiaalisen median ja osaa hyödyntää tehokkaasti somen vuorovaikutteisuutta. Some on yksi keskeinen viestinnän työkalu, muttei ainut, sanoo kansainvälisen viestinnän ja kansainvälistymistä tukevien asiantuntijapalveluiden ammattilainen Anu Ruusila.

- Juuri nyt maailma vaikuttaa hyvin klikkiorientoituneelta. Nopeaa, lyhyttä, pintaa, hyppelyä sinne tänne. Tämä ei kuitenkaan ole asioiden koko kuva. Pinta ei riitä – tarvitaan luotettavaa, taustoittavaa ja perusteellista viestintää, Cordial Communications Oy:n yrittäjä Anu Ruusila sanoo.

Ruusila palaa ajassa kymmenisen vuotta taaksepäin, sosiaalinen media oli vasta tuloillaan.

- Muutos on ollut nopeaa ja se on myös jatkuvaa. Mutta olivatpa viestinnän työkalut mitä tahansa, tarvitaan hyvää viestinnän sisältöä; strategisten kokonaisuuksien ymmärtämistä, tuloksellisuutta ja sitä kautta ihan niitä euroja yrityksen kassaan. Uskon ammattitaitoisen viestinnän roolin jatkossa yhä korostuvan.

Maailmalla kuin kotonaan

Ennen yrittäjäksi siirtymistään Anu Ruusila työskenteli Euroopan metsäinstituutissa yli 20 vuotta. Viimeiset kuusi vuotta hän toimi kansainvälisen järjestön viestintäjohtajana.

- Loin ja kehitin viestintästrategioita ja osallistuin johtoryhmän jäsenenä organisaation ydinstrategioiden luomiseen. Työskentely EFIssä oli hyvin yrittäjämäistä. Raha toimintaan ei tullut annettuna, vaan sitä haettiin erilaisista ohjelmista ja EU:lta. Työ kouli tehokkaasti – menestyäkseen hakemusten piti olla erinomaisia ja hankkeiden viestinnän tehokkaasti koordinoitua, kuvailee Ruusila.

EU-osaaminen ja taito sukkuloida EU-hankkeiden vaativassa maastossa on yksi Anu Ruusilan erityisistä vahvuuksista.  Määrätietoinen nainen on tottunut työskentelemään diplomaattien ja kansainvälisten poliitikoiden maailmassa. Kansainvälisen etiketin taiturilla on poikkeuksellisen vahvat verkostot eurooppalaisiin metsäntutkimuksen ja viestinnän ammattilaisiin.

Aina kannattaa kysyä

Anu Ruusila on toiminut aktiivisesti Procomin – Viestinnän ammattilaiset ry:n – mentorointiohjelman mentorina. Mentorointi on vapaaehtoista työtä. Ruusilalle se on tarjonnut loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja myös omaan oppimiseen.

- Mentoroitavani ovat olleet viestintäpäälliköitä, joilla ei ole omaa tiimiä. Viestintä voi kaikenkokoisissa organisaatioissa olla joskus hyvinkin yksinäistä hommaa. Luottamukselliset keskustelut ja ulkopuolisen ajatukset voivat tarjota äärimmäisen tärkeää ammatillista selkänojaa.

Cordialilla on asiakkaita, jotka hakevat tuoretta näkökulmaa omaan viestintäänsä. Mitä asioita organisaatiosta viestitään, miksi, miten ja kenelle?  Yhteistyö voi olla monenlaista sparrausta tai vaikkapa viestintäpäällikön palvelujen vuokrausta tiettyyn projektiin.

- Haasteita on kaikenkokoisissa organisaatioissa. On viisautta tunnustaa, että tarvitaan ulkopuolista apua. Asioita on hyvä myös treenata - kaikki ammattilaiset joutuvat treenaamaan, miksipä eivät myös viestinnän ammattilaiset.

Erilaiset markkinat

Kansainvälisestä viestinnästä puhuessaan Anu Ruusila painottaa lokalisaation tärkeyttä.

- Se, mikä toimii Suomessa, ei toimi edes Keski-Euroopassa. Lainalaisuudet ihmisiä lähestyttäessä vaihtelevat.
 
- Apua on saatavilla, viestinnän ammattilainen muistuttaa.
 

FAKTA: Cordial Communications Oy