Haku

Tietoa maailmalta: AM-teknologioiden mahdollisuudet

19.12.2017

Monilla teollisuudenaloilla AM-teknologiat (Additive Manufacturing, ainetta lisäävä valmistus) aletaan nähdä todellisina massatuotantomenetelminä. Esimerkiksi ilmailu-, ajoneuvo- ja urheiluvälineteollisuus hyödyntävät jo lasersintrausta, 3D-tulostusta ja pursotusta omissa tuotteissaan.

Ainetta lisäävään valmistukseen perustuvan liiketoiminnan käynnistäminen nähdään haasteellisena mm. teknologian integroinnin kustannusten ja epävarmuustekijöiden takia. Käyttöönoton toisessa vaakakupissa painaa kuitenkin se, että uudet teknologiat mahdollistavat aivan uudenlaisen lisäarvon syntymisen. Niiden avulla pystytään luomaan tuotteita, joiden valmistus ei aiemmin ole ollut mahdollista. Myös tuotteiden kustomoitavuus ja teknologian mahdollistamat toiminnalliset integroinnit ovat vaikuttaneet AM-teknologian valintaan.

Alalle on tullut lukuisia uusia nopean kasvun saavuttaneita yrityksiä, jotka ovat tuoneet markkinoille merkittäviä uusia AM-teknologiaan liittyviä innovaatioita. Teknologian käyttö yleistyy hyvin erilaisissa tuotteissa kun mm. valmistusprosessi nopeutuu, materiaalit kehittyvät, konekoot kasvavat ja prosessi tehostuu.

Joidenkin näkemysten mukaan AM-teknologioiden kehittyminen ja käytön yleistyminen vaikuttavat esimerkiksi toimitusketjuihin, tuotantojen sijoittumiseen ja valmistusyksikköjen kokoon. Tuotantoprosessi nähdään moniin muihin valmistustapoihin ja -tekniikoihin verrattuna huomattavasti helpommin monistettavissa olevaksi. Tämä voi vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa valmistus tapahtuu siellä missä tuotteita tarvitaan.

Ilman fotoniikkaa ei olisi AM-teknologioita. Kehitysasiantuntija Nico Gerres vieraili marraskuussa Formnext-messuilla Frankfurtissa, Saksassa, perehtymässä syvällisesti AM-teknologioiden mahdollisuuksiin, alan yrityksiin ja asiantuntijoiden tuoreisiin näkemyksiin.

Ota hyödyksesi Nicon tekemä raportti tästä. Mukana on paljon faktoja, kuvamateriaalia ja havaintoja!

Lisätietoja:

Kehitysasiantuntija
Nico Gerres
Puh. 0400 433 118
nico.gerres@tiedepuisto.fi