Haku

Tuloksena yli 520 työpaikkaa

15.2.2018

Karjalaisen kauppamiehen tuloksena yli 520 työpaikkaa

”Lähes 50 miljoonan euron panostukset investointeihin ja kehittämiseen kolmessa
vuodessa. Näiden kautta syntyy yrityksiin liikevaihdon kasvua 178 miljoonalla eurolla
ja yli 520 uutta työpaikkaa”. Näin voidaan tiivistää Karjalainen kauppamies
kansainvälistyy -hankkeen merkittävimmät tulokset, jotka Joensuun Tiedepuisto,
JOSEK, KETI ja Pikes saivat yhdessä aikaan 202 yrityksen kanssa. Yli 460 isolla ja
pienemmällä toimenpiteellä on eniten vaikutettu tuotannon kehittymiseen,
yhteistoimintaverkostojen laajentumiseen Pohjois-Karjalassa ja markkinoinnin
kehittymiseen kilpailukykyisemmäksi.

Asiakkaat kokivat kehityspalvelut yrityslähtöisiksi, ja palvelutarjonnan
korkeatasoiseksi ja ammattitaitoiseksi. 82 % asiakkaista koki vastaavan palvelun
tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa. Vuoden 2018 alusta onkin käynnistynyt
maakunnallinen Digikarjalasta kajahtaa-hanke, jonka tavoitteena on edistää
tuotannollisten yritysten digitalisaation hyödyntämistä ja alueen ICT-yritysten
yhteistyön kehittymistä tuotannollisten yritysten kanssa.