Haku

Fotoniikka-alan ”ylätason” vaikuttamista EU-tasolla

16.2.2018

Alueiden erikoistuminen nähdään yhdeksi ratkaisuksi, millä tutkimustulosten
hyödyntäminen yhteiskunnan käytettäväksi varmistetaan. Uudet tuotteet pitäisi saada
nopeasti markkinoille, ja niillä pitäisi pystyä vastaamaan moniin erilaisiin
yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten esimerkiksi energiansäästöön ja turvallisuuteen.
EU-tasolla on kehitetty alueiden älykästä erikoistumista varten alustoja (ns. Smart
Specialisation Platform), työkaluja ja käytännön toimenpiteitä. Esimerkiksi näiden
alustojen avulla eri EU-maihin tehtyjä investointeja ja alueiden erikoisosaamista
tullaan hyödyntämään yhdessä, ”pilottilinjastoilla”. Samalla vahvistetaan alueiden
innovaatiotoimintaa älykkään erikoistumisen valintojen kautta.

Tammikuun alussa Juha Purmonen Joensuun Tiedepuistosta osallistui Pohjois-
Karjalan maakuntaliiton edustajan kanssa fotoniikan temaattisen ryhmän kokoukseen
Sevillassa, Italiassa. Mukana oli 14 fotoniikkaan erikoistunutta aluetta ympäri
Eurooppaa.

Kokouksessa pohjoiskarjalaiset edustajat pystyivät vaikuttamaan mm. siihen, että
biotalouden kehittämisen mahdollisuuksia ei tarkastella vain ruoan vaan myös meille
tärkeän metsänalan osalta. Lisäksi tuotiin esille Pohjois-Karjalan vahvuutta toimia
optiikan valmistuksen pilottilinjastona suunnittelusta massatuotantoon asti. Työ
jatkuu kevään aikana kartoituksella, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin mm.
infra, laitteet, investoinnit, osaaminen ja palvelut, jotta voidaan muodostaa uutta
yhteistyötä ja ”pilottilinjastoja” ja hyödyntää alueen olemassa olevaa vahvuutta.