Haku

Saimme ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin

22.2.2018

Joensuun Tiedepuistolle ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti

”Ympäristövastuu on osa yrityskulttuuriamme, sertifikaatti sparraa meitä jatkuvaan parantamiseen”

Joensuun Tiedepuisto Oy:lle myönnettiin ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti vuoden 2018 alussa. Toimitusjohtaja Jari Laurosen mukaan ympäristövastuullisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana juurtunut niin vahvaksi osaksi Tiedepuiston yrityskulttuuria, että varsinainen sertifiointiprosessi pystyttiin viemään läpi ripeästi.

Joensuun Tiedepuistossa ympäristöön liittyviä asioita on mietitty ja organisoitu tavoitteellisesti jo vuosia. Toimitusjohtajan Jari Laurosen mukaan standardin vaatimukset ovatkin monelta osin jo ennen sertifioimisprosessia olleet yhteisön arkea.

- Toki yksityiskohtien hiomisessa ja standardin vaatimassa muodossa riitti tekemistä. Prosessin ja sertifikaatin parasta antia on se, että nyt meillä on dokumentoitu ja toimiva mekanismi, joka hyvällä tavalla pakottaa meidät miettimään yhä uusia toimenpiteitä. Standardi ei ole itsetarkoitus, jatkuva parantaminen ja kehittämisen näkökulma kyllä, toimitusjohtaja Lauronen muistuttaa.

 

Ruohonjuuritasolta alkuun

Joensuun Tiedepuistolle jo aiemmin laaditussa ympäristöohjelmassa energiankulutuksen vähentämiselle, kierrätyksen ja lajittelun parantamiselle, liikenteen päästöjen vähentämiselle ja ympäristöön liittyvälle turvallisuudelle on asetettu konkreettisia tavoitteita. 

Juuri tavalliset arjen toimintatavat ovat niitä asioita, joista Tiedepuiston ympäristöajattelu kumpuaa. Hyvä esimerkki on jätteiden lajittelu. Vuonna 2012 Tiedepuiston kaikesta jätteestä lähes 61 prosenttia meni sekajätteeksi.
- Asiaan kiinnitettiin huomiota, lajittelupisteet organisoitiin uudestaan ja viestintää tehostettiin. Viesti meni myös perille. Vuonna 2014 sekajätteen määrä oli enää noin 8,6 prosenttia, energiajätteen osuus 41,8 prosenttia ja kierrätykseen menevän jätteen osuus jo 49,6 prosenttia.

Yhteisöllistä hyvää

Sittemmin sama ympäristöajattelu on ulotettu mm. toimitilojen energiatehokkuuteen, ruokahävikin pienentämiseen ja liikkumiseen. Autoilun sijasta työasiointiin on tarjolla lainafillareita, sähköpyörä ja sähköpotkulauta. Tiedepuiston 1-rakennuksen päädyssä on latauspiste kahdelle sähköautolle. Tiedepuisto on myös WWF Green Office -toimisto.

- Ympäristöasiat ovat tärkeitä asiakkaillemme, sitä ne ovat myös meille. Ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kyse onkin monella tavalla yhteisöllisyydestä; jokainen työntekijämme ja asiakkaamme pääsee itse vaikuttamaan ekologiseen jalanjälkeen.  Meidän tehtävämme on suunnitella ja mahdollistaa jatkuva parantaminen. Tästä vaikkapa Green Office -järjestelmä on oivallinen esimerkki, Lauronen havainnollistaa.

Hiilineutraali Joensuu

Joensuun kaupunki haluaa olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä. Tiedepuisto on yksi tärkeä lenkki, kun Joensuun toteuttaa ilmastotavoitteitaan. Innovatiivisena ympäristöaktiivina Tiedepuisto käy malliksi muillekin. 

- Ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset tulevat edelleen kasvamaan. ISO-sertifikaatti on yksi saavutettu näyttö oikeista toimenpiteistä ja ajattelusta. Kyse on kuitenkin prosessista, jatkuvasta parantamisesta.

Lisätiedot:

Joensuun Tiedepuisto Oy
Jari Lauronen
toimitusjohtaja
050 572 3722
jari.lauronen@tiedepuisto.fi


FAKTA: ISO 14001:2015, keskeisiä näkökulmia: