Haku

NextPho21 - Katse eteenpäin

19.4.2018

NextPho21 projektissa kehitetään EU:n fotoniikkateollisuuden strategiaa yhteistyössä kolmentoista kansallisen fotoniikkaklusterin kesken. Mukana ovat Saksa, Itävalta, Espanja, Suomi, Ranska, Hollanti, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, Italia, Puola, Irlanti ja Kreikka. Kokonaisuudessaan strategian kehittämiseen osallistuu Photonics21-verkoston yli 3000 fotoniikan alan sekä loppukäyttäjäteollisuuden asiantuntijaa.

Päämäärinä ovat EU:n fotoniikkastrategian jalkauttaminen sekä yhteydenpito EU:n ja sen jäsenmaiden välillä. Lisäksi painopisteenä ovat eurooppalaisen pääomasijoittajaverkoston luominen fotoniikkaan ja rahoitusta tarvitsevien alan yritysten linkittäminen osaksi toimintaa. Strategiassa keskitytään seuraavan kymmenen vuoden ajalle ja kohteina ovat tulevaisuuden markkinat niin digitalisaation, kaupungistumisen kuin älykkään erikoistumisen osalta.

Projekti edistää Joensuun kansainvälisesti vahvaa ja vetovoimaista osaamiskeskittymää fotoniikassa. Toteutuksessa yhdistyvät Joensuun Tiedepuiston sekä Suomen fotoniikka-teollisuutta edistävän Photonics Finland:in asiantuntijuus sekä kattavat kansalliset sekä kansainväliset verkostot. Toiminnalla on vaikuttavuutta tulevaan EU:n puiteohjelmaan, jossa fotoniikan alueelliset ja kansalliset intressit ovat vahvasti mukana.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Juha Purmonen
Puh. 050 354 3832 
juha.purmonen@tiedepuisto.fi