Haku

Vihreä kasvu – metsäbiotaloutta ja teknologiaa

Alueemme kasvun teema on vihreä kasvu, ja sen osaamiskärkiä ovat metsäbiotalous, fotoniikka, teknologiat ja materiaalit sekä ICT.

Joensuun Tiedepuistolla on alueella keskeinen rooli näiden kasvualojen yritysten ja niiden toimintaympäristöjen kehittämisessä. On luonnollista, että henkilöstöllämme on vahva substanssiosaaminen juuri näillä aloilla.  Osaamiskärjet näkyvät Joensuun seudulla muun muassa vahvoina yrityksinä, kansainvälisesti arvostettuna tutkimuksena, laajana koulutustarjontana ja kansainvälisyytenä. Joensuussa vihreän kasvun voima löytyy toimialojen rajapinnoilta - osaamiskärjet muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka synnyttää toimialojen rajat ylittäviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Joensuu näyttää suunnan metsäbiotaloudelle

Joensuulla on metsäalalla kansainvälisesti tunnustettu, vahva imago. Kaupunkiamme kutsutaankin usein Euroopan metsäpääkaupungiksi - eikä suotta!

Joensuun seutu muodostaa yhden merkittävimmistä metsäalan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden keskittymistä Euroopassa. Alueella on kaikkiaan yhteensä yli 600 alan akateemista asiantuntijaa.

Alueella on Suomen ainoa kaikki metsäalan koulutustasot kattava metsäopetuksen keskittymä. Alan koulutus alueella on hyvin kansainvälistä.

Itä-Suomessa on maailman johtava metsäkoneiden valmistuksen yritysklusteri, ja alueella on monipuolista metsäbiotalouteen, metsäteollisuuteen ja puunjalostukseen liittyvä teollisuutta. Useat yrityksistä ovat omalla alallaan maailman markkinajohtajia tai merkittäviä teknologisia tien raivaajia.

Jos haluat tietää mitä tahansa metsistä, suuntaa Joensuuhun

Lue lisää »

Fotoniikan huippuosaaminen on keskittynyt Joensuuhun

Fotoniikka on yksi nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Joensuussa fotoniikan tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen on määrätietoisesti panostettu jo vuosikymmenten ajan. Alueella sijaitsevat useat fotoniikka-alan yritykset sekä fotoniikan koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti merkittävän keskittymän.

Itä-Suomen yliopistolla toimii Fotoniikan instituutti, jonka toimintaperiaate on läpikotaisin poikkitieteellinen. Euroopan Optiikan Seura (European Optical Society, EOS) sijaitsee Joensuussa. Järjestö on optiikan parissa toimivien yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Samoin Joensuussa pääpaikkaansa pitää fotoniikan kansallinen klusteri Photonics Finland ry, joka kehittää fotoniikka-alaa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti.

Fotoniikka on ennakkoluuloton mahdollistaja

Huippuosaamista Joensuussa

Lue lisää »

Forest & Photonics yhdistää metsän ja fotoniikan

Lue lisää »

Maailman johtavaa teknologiaosaamista niin metsäkoneissa kuin muovituotteissakin

Joensuussa toimii metalli- ja muovituotejärjestelmien sekä koneenrakennuksen valmistusverkosto, jossa yhdistellään innovatiivisesti tarkkuustekniikkaa, automaatiota, eri valmistusmenetelmiä, erikoiskomponentteja ja yhdistelmämateriaaleja.

Teknologia- ja materiaaliosaamisen ytimen muodostavat fotoniikka, luonnon komposiitit, korkean jalostusarvon metalli- ja muovituotteet sekä ICT-ohjelmistotuotanto.

Teknologiateollisuuden toimiva ekosysteemi toimialojen rajapinnoilla

Lue lisää »

Joensuun seutu ICT-nosteessa

Joensuun seudun satakunta ICT -yritystä työllistävät tällä hetkellä lähes tuhat asiantuntijaa. Deloitte Technology Fast 50 -listauksessa Joensuun seutu on pärjännyt loistavasti. Vuonna 2014 Joensuussa oli listauksen mukaan asukasmäärään suhteutettuna enemmän nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä kuin missään muualla Suomessa.

Maakunnan ICT -yrityksistä monet ovat vakiinnuttaneet asemansa ja nousseet kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tunnetuiksi toimijoiksi. Joensuun seudun ICT -yritykset vievät maailmalle muun muassa tiedon tuhoamista, luonnonvarojen kaukokartoitusta, avoimeen lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja sekä teollisen internetin innovaatioita.

Joensuun seutu tarjoaa ICT-alan toimijoille mainion kehittämisympäristön. Metsäbiotalous, fotoniikka sekä korkean jalostusarvon metalli- ja muoviteollisuus tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää ICT -ratkaisuja ja -palveluja yhteistyössä näiden alojen kärkiyritysten kanssa. Maakunnassa panostetaan myös pelialan osaamisen kehittämiseen.

Joensuun seutu on mainio kehittämisympäristö ICT-alan toimijoille

Lue lisää »