Search

Tiedotusvälineille 29.8.2017

Forest&Photonicsin valokeilassa metsäalan VR/AR ja suomalainen huipputeknologia
- Lavalle nousevat mm. IBM:n Patrik Halford sekä Tieto Forest Industryn Jaakko Kuusisaari

Syyskuussa järjestettävän Forest&Photonics -tapahtuman esiintyjiksi on varmistettu robotiikan, drone-lennokkien ja virtuaalitodellisuuden teollisista ekosysteemeistä IBM:llä Pohjoismaissa vastaava Patrik Halford sekä maailman terävintä kärkeä edustavaa optiikan huipputeknologiaa kehittävien suomalaisten Dispelixin ja Specimin edustajat.

Maailman merkittävimpiin fotoniikkaa ja metsäbiotaloutta yhdistäviin tapahtumiin kuuluva Forest&Photonics järjestetään tänä vuonna Kolin kansallispuistossa 20.-21. syyskuuta. Tapahtumassa esitellään fotoniikkaa eli valotiedettä hyödyntäviä metsäalan sovelluskohteita sekä pureudutaan tulevaisuuteen luotaaviin konkreettisiin tutkimus- ja teknologiakatsauksiin.

Jaakko Kuusisaari puhuu tulevaisuuden digitaalisista ratkaisuista ja sovelluksista puun ja kuidun hankinnassa. Kuusisaaren johtama metsäteollisuuden toimialayksikko Tiedossa on vastikään julkaissut pilvipohjaisen Forest Hub –ekosysteemialustan puulogistiikan tietojärjestelmien ja tehtaiden vastaanottoprosessien tiedonvälitykseen.

Patrik Halford IBM:ltä käsittelee Forest&Photonicsin puheenvuorossaan drone-lennokkeja, virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta (VR/AR) hyödyntäviä liiketoimintamalleja sekä erityisesti metsäteollisuuteen liittyviä uusia mahdollisuuksia.

Suomessa VTT:llä kehitettyyn teknologiaan perustuvia huipputarkkoja, kevyitä ja ohuita virtuaalinäyttöjä kehittävän espoolaisen Dispelixin toimitusjohtaja Antti Sunnari esittelee puheenvuorossaan lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia teollisessa toiminnassa. Oulussa toimivan hyperspektrikameroita valmistavan Specimin kehitysjohtaja Jouni Jussila puolestaan kertoo millaisia hyötyjä hyperspektrikuvaus tuo metsätaloudelle.

´Modernin optiikan innovaatiot vaikuttavat metsätalouden koko arvoketjuun. Tulevaisuuteen katsovat yritykset voivat Forest&Photonicsissa nähdä kerralla laajan kirjon uusimpia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia. Avoimen yhteistyön ilmapiirissä teollisuusyritykset ja huippututkijat esittelevät tämän päivän ja huomisen kiinnostavimpia sovelluskohteita´, tapahtumasta vastaava Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö Juha Purmonen kertoo.

Fotoniikan ja metsäteollisuuden yrityksille ja huippututkijoille suunnattu tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa. Yksi tapahtuman painopisteistä on metsien virtuaalinen mallintaminen fotoniikan avulla. Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät sovellukset mahdollistavat tarkan, tehokkaan ja luontoa kunnioittavan metsänhoidon sekä esimerkiksi puuraaka-aineen alkuperän täsmällisen seurannan läpi koko jalostusketjun.

Tapahtumapaikka on Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolintie 39, Kolin kansallispuisto. Ohjelma ja tarkempia tietoja on saatavilla osoitteessa https://www.tiedepuisto.fi/fp.

Tietoja edellisestä vuoden 2016 tapahtumasta: http://netprofile.fi/tiedotteet/forest-photonics-avoimuuden-avulla-suomi-elaa-metsasta-myos-tulevaisuudessa/.


Lisätietoja:

https://www.tiedepuisto.fi/fp

https://twitter.com/forestphotonics, #forestphotonics

Juha Purmonen

Kehityspäällikkö, Joensuun Tiedepuisto Oy

puh. 050 354 3832

s-posti juha.purmonen@tiedepuisto.fi


Fotoniikka
on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja spektrikuvantamisen sovellukset perustuvat fotoniikan innovaatioihin. Lukuisten sovellusalueidensa ja erittäin suurten kasvuodotustensa vuoksi fotoniikka on nostettu yhdeksi EU:n avainteknologioista. Suomen suurin fotoniikan yliopistoyksikkö ja yritysekosysteemi sijaitsee maailmanluokan fotoniikkakeskukseksi nousseessa Joensuussa. Lisätietoa: www.tiedepuisto.fi.

Metsäbiotalous tarkoittaa uuden liiketoiminnan synnyttämistä uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä ja eri toimialojen vahvuuksia yhdistämällä. Tavoitteena on uusien tuotteiden, prosessien, materiaalien ja energiamuotojen kehittäminen innovatiivisilla ja ekologisesti kestävillä tavoilla. Perinteisen paperi- ja sahateollisuuden lisäksi uusiutuvaa puubiomassaa voidaan hyödyntää myös korkeamman jalostusarvon tuotteissa, kuten kosmetiikassa ja tekstiileissä. Innovaatiot syntyvät usein toimialojen rajapinnoilla – yhden prosessijäte voi olla toiselle käänteentekevä raaka-aine. Yksi metsäbiotalouden merkittävistä keskittymistä sijaitsee Joensuussa. Lisätietoa: www.tiedepuisto.fi, http://bit.ly/2qRUd1O