Haku

Green Hub ratkaisee yritysten haasteet

Yrityksillä on liiketoiminnassaan erilaisia haasteita, pullonkauloja tai ideoita, joiden toteuttamisen jokin ratkaisematon ongelma estää. Toisaalta alueellamme on satoja asiantuntijoita, tutkijoita, kouluttajia ja opettajia sekä kehittäjiä, joiden osaamisen avulla nuo haasteet saataisiin ratkaistuksi. Yritysten ongelmien ratkaisemiseksi ja ideoiden eteenpäin kehittämiseksi olemme yhdessä alueemme keskeisten tutkimus- ja koulutustahojen kanssa koonneet Green Hubin.

Green Hub on osaajayhteisö, jossa alueemme parhaat asiantuntijat ratkovat yhdessä yritysten liiketoiminnan haasteita. Jos ongelma ei omin voimin ratkea, voidaan apua hakea maailmalta. Kyse on innovaatioprosessin fasilitoinnista, jossa systemaattisesti haetaan ratkaisua liiketoiminnan ja kehittämisen haasteisiin.

Käytettävissä olevia työkaluja ovat mm. Tohtori tuli taloon -toiminta, osaajayhteisöt ja työpajat. Lisäksi käynnistämme yrityslähtöisiä tutkimushankkeita ja toteutamme erilaisia lyhytkestoisia kehityskilpailuja, ns. hackathoneja.

Mukana Green Hubissa ovat Joensuun Tiedepuiston lisäksi Luonnonvarakeskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä ja Euroopan Metsäinstituutti EFI.

Lue lisää: greenhub.fi