Haku

Kysy metsästä, vastauksen saat Joensuusta

Pohjois-Karjalassa metsäbiotalouden toimintaympäristö, vahva osaamisperusta ja vireät yritykset ovat keskeinen osa suomalaisen biotalousosaamisen menestystarinaa.  Organisaatiot eivät tee yhteistyötä, ihmiset tekevät. Joensuussa ihmisten kohtaaminen onkin poikkeuksellisen helppoa, sillä toimijat ovat ihan fyysisesti lähellä toisiaan ja yhteistyön ilmapiiri hyvä. Maakunnassa onkin yli 600 biotalouteen liittyvää asiantuntijaa!

Osaamiskeskittymällä on imua

Metsäbiotalouden menestyjien joukkoon tarvitaan yrityksiä, joissa osaaminen, tutkimus ja yhteistyö muuttuvat liikevaihdoksi ja työpaikoiksi. Kestävä, älykäs ja luovasti uudistuva vihreä kasvu houkuttelee, kun Joensuun seutu uudistaa metsäbiomassan arvoketjuja, hajauttaa puhdasta energian tuotantoa, nostaa biotalouden digiaikaan ja innovoi metsäbiotalouteen uutta palveluliiketoimintaa.

Paljon yrityksissä on jo tehtykin. Esimerkiksi Fortum rakensi Joensuuhun maailman ensimmäisen kaupallisen mittakaavan pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksen. Metsäteknologiayritykset pienistä ja innovatiivisista aina maailman johtavaan tavaralajimenetelmän metsäkonevalmistaja John Deere Forestry Oy:hyn ovat ammentaneet menestystä metsäpääkaupungin osaamisvolyymistä. Enocellin sellutehtaalla strategia ja tulevaisuus ajateltiin uusiksi. Yhtiö korvasi polttoöljyn bioenergialla ja ryhtyi valmistamaan koivusta liukosellua tekstiiliteollisuudelle. 

Metsäbiotalouteen ja sen rajapintoihin liittyviä yrityksiä maakunnassa

 • Stora Enso Oyj (sellu, saha, puunhankinta)
 • John Deere Forestry Oy (metsäkoneet)
 • UPM-Kymmene Oyj (vaneri, puunhankinta)
 • Kesla Oyj (metsä- ja bioenergia-alan konevalmistus)
 • Vapo Oyj (sahat, bioenergia, puunhankinta)
 • Pankaboard Oy (kartonki)
 • Mantsinen Group Oy (logistiikka- ja materiaalinkäsittelykoneet, metsäkoneet, palvelut)
 • Anaika Components Ltd. (liimapuu, sahatavara, jatkojalosteet yms.)
 • Outokummun Metalli Oy (metsäkoneet)
 • Iivari Mononen Oy ja Höljäkkä Oy (kyllästetty puu, puutuotteet)
 • Arbonaut Oy (metsäsektorin ICT, GIS)
 • BioCone Oy (saha- ja biotalouden prosessiteknologia)
 • Pentinpaja Oy (metsäkoneet)

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot yritysten tukena        

 • Itä-Suomen yliopisto, UEF
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus, LUKE
 • Euroopan metsäinstituutti, EFI, keskusyksikkö Joensuussa
 • Suomen ympäristökeskus, SYKE
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, PKKY
 • Valtimon ammattiopisto
 • Joensuun Tiedepuisto Oy
 • Suomen metsäkeskus
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Yhdessä olemme johtava metsäbiotalouden osaamiskeskittymä

Itä-Suomen yliopistolla monialaista osaamista

Biotalous on keskeinen osaamisalue Itä-Suomen yliopistolle. Yliopiston eri yksiköiden tekemässä tutkimustyössä on lukuisia metsäbiotalouteen liittyviä yhteisiä aiheita ja monitieteistä otetta: metsä ja sieltä saatavat raaka-aineet, puu ja biomassa, termiset prosessit, puusta ja muista kasveista saatavat uudet biokemikaalit ja niiden terveysvaikutukset, biopolttoaineet ja niiden valmistus, biotalouteen liittyvien säädösten ja normien tutkimus sekä ympäristövaikutuksiin liittyvä analytiikka.

Metsätieteiden osasto, kemian laitos, tietojenkäsittelytieteen laitos, fysiikan ja matematiikan laitokset, biologian laitos, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnat sekä Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimiva erillisyksikkö SIB Labs laitteistoinfrastruktuurillaan ja erityisosaamisellaan muodostavat järeän tutkimuksen foorumin. 
 

Karelia-amk – puurakentamista ja energiatuotantoa
 

Karelia-ammattikorkeakoulu on valinnut yhdeksi strategiseksi painoalueekseen puurakentamisen ja niiden käyttöön rakentamisessa. Soveltavalla tutkimuksella ja koulutuksella edistetään teollista puurakentamista ja alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Ammattikorkeakoulun Uusiutuvan energian painoalan tavoitteena on uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän kansainvälisen tason osaamisen kehittäminen ja energiahuollon suunnittelu elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Sirkkalan Energiapuisto puolestaan on biotalouden oppimis- ja palveluympäristö, jossa voidaan selvittää eri energiantuotantomuotojen todellisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä koko toimintaketjun kustannusrakennetta ja energiatehokkuutta kokonaisenergiataseen ja resurssitehokkuuden näkökulmasta.

LUKE ja EFI – metsän merkittävät tutkijat 

Joensuu on Luonnonvarakeskuksen (Luke) yksi neljästä päätoimipaikasta. Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Joensuun keskeisiä tutkimusalueita ovat mm. kansainvälinen metsätalous, metsäsuunnittelu ja metsien inventointi, metsävarat ja luonnonvarasuunnittelu, metsänhoito ja sen ympäristövaikutukset, puutiede, metsäteknologia ja metsäenergia, metsien luonnontuotteet sekä riista- ja kalakantojen arviointi.

Euroopan metsäinstituutti (EFI) Joensuussa on ainoa alan instituutti Euroopassa, joka tuottaa metsäntutkimusta ja politiikkatukea Euroopan tasolla. EFI:n rooli on kasvanut viime aikoina entisestään, sillä Euroopan metsiin kohdistuu yhä enemmän odotuksia liittyen biotalouteen ja ilmastomuutoksiin sekä biodiversiteettiin ja maaseudun kehittämiseen.

SYKE:n avulla kunnat hiilineutraaleiksi  

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Joensuun toimipaikka tekee tiivistä yhteistyötä niin paikallisen kuin kansallisestikin merkittävimpien biotalouden tutkimuslaitosten ja hallintotahojen kanssa.

Jo vuonna 2011 Pohjois-Karjala ilmoitti luopuvansa kokonaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä. Uusiutuvan energian osuus päätettiin nostaa vajaasta kahdesta kolmanneksesta yli 80 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa maakunnan kunnista on jo liittynyt SYKE:n Kohti hiilineutraaria kuntaa -hankkeeseen (HINKU).

Biotalous Joensuussa

Poikkeuksellisen vahva keskittymä

Biotalous yhdistää tieteenalat

Lue lisää »

Tutkittua tietoa koko maailman hyödyksi

Lue lisää »

Joensuu ostaa kuten opettaa: tervetuloa innovaatiot!

Lue lisää »

Kesla Oyj - metsäteknologian moniottelija

Lue lisää »