Haku

Maailman johtavaa teknologiaosaamista niin metsäkoneissa kuin muovituotteissakin

Joensuussa toimii metalli- ja muovituotejärjestelmien sekä koneenrakennuksen valmistusverkosto, jossa yhdistellään innovatiivisesti tarkkuustekniikkaa, automaatiota, eri valmistusmenetelmiä, erikoiskomponentteja ja yhdistelmämateriaaleja. Teknologia- ja materiaaliosaamisen ytimen muodostavat fotoniikka, luonnon komposiitit, korkean jalostusarvon metalli- ja muovituotteet sekä ICT-ohjelmistotuotanto. Maailman johtava metsäkoneiden valmistuksen yritysklusteri toimii Joensuun seudulla, ja Joensuussa sijaitsee maailman suurin metsäkonetehdas, John Deere Forestry Oy.

Muovikomposiitteja ja luonnonkuitukomposiitteja

Aivan kuten luonnonkuitukomposiittimateriaaleissa yhdistyvät luonnonkuitujen ja muovin parhaat ominaisuudet, yhdistyvät niissä Joensuun seudun perinteisesti vahvat osaamisalueet – puu-, metsä- ja muoviosaaminen. Luonnonkuitukomposiitteja hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi soitinvalmistuksessa, elektroniikka- ja autoteollisuudessa sekä huonekaluteollisuudessa.

Itä-Suomen yliopistolla on vahvaa komposiitteihin liittyvää kemian osaamista ja tätä tukevia tutkimusresursseja. Samoin puutieteen osaaminen tukee luonnonkuitukomposiittien kehittämistä alueella. Seudulla toimii useita yrityksiä, joissa on merkittävää muovi- ja luonnonkuitukomposiitteihin, biomuoveihin ja muottien valmistukseen liittyvää osaamista.

Teknologiateollisuus eli korkean jalostusasteen metalli- ja muovituotteet

Maakunnassa on kiinnitetty viime vuosina kasvavaa huomiota kokonaisvaltaisia asiakasratkaisuja toimittavaan liiketoimintaan, joka perustuu omiin tuotteisiin sekä niihin liittyviin koko tuotteen elinjakson huomioon ottaviin palveluihin. Alueen tärkein teknologiateollisuuden tuoteryhmä on erilaiset työkoneet ja –laitteistot sekä niihin liittyvä osavalmistus ja palvelut, erityisesti puunkorjuuseen liittyvä konevalmistus. Toinen Joensuun seudulle erityisen tärkeä tuoteryhmä on lukitusturvallisuuteen liittyvä tuotanto ja tuotekehitys. Alihankintateollisuutta maakunnassa on metallin koneistukseen, ohutlevyn käsittelyyn ja hitsaavaan kokoonpanoon perustuva komponenttivalmistus.

Uudet innovaatiot löytyvät toimialojen rajapinnoilta

Joensuun seudulla on suuria mahdollisuuksia luoda uusia innovaatioita teknologiateollisuuden yrityksiin yhdistämällä metsäbiotalouden, fotoniikan ja ICT:n osaamista.

Esimerkkejä uusista mahdollisuuksista, jotka löytyvät osaamisalojen rajapinnoilta:

  • Kuitu-optiikka; aihioiden valmistus, erikoiskuidut ja tukevat tuotteet (esim. vahvistimet)
  • Optiset sensorit; erilaiset biosensorit ja optinen mittaaminen
  • Hiilinanorakenteet; uudet materiaalit ja sovellukset, grafeenit
  • Spektriväritutkimus ja sen mahdollisuudet
  • Lääketieteellinen kuvantaminen
  • Kasvien 3D-kuvantaminen
  • Konenäkö- ja mittausratkaisut (esim. sahateollisuuteen, koneenrakennus, paperiteollisuus, elintarvike, kaivannaisteollisuus)
  • Kaukokartoitus
  • Turvallisuusalan sovellukset