Haku

Joensuun Tiedepuisto on keskeinen alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäjä, aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toimija

Yrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden taustalla teemme työtä usealla muulla rintamalla – kaikkialla alueemme ja sen yritysten kasvun ja kehityksen hyväksi. Älä kompastu jargoniin, vaan ota yliote termeistä ja tutustu alla siihen mistä eri verkostoissa tekemässämme työssä oikein on kyse.Verkostot - yhteistyötä, linkittämistä ja vaikuttamista

Alueellinen toiminta ja verkostot

Joensuun Tiedepuisto vauhdittaa alueen yrityksiä, niiden kasvua ja yhteistyötä, kehittää yritysten toimintaympäristöä sekä työskentelee alueen osaamiskärkien vahvistamiseksi - kyse on innovaatioympäristön kehittämisestä lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.

Alueen osaamiskärkiä ovat metsäbiotalous, fotoniikka, teknologiat ja materiaalit sekä ICT. Osaamiskärjet näkyvät alueella lukuisina yrityksinä, laaja-alaisena koulutuksena ja kansainvälisesti korkeatasoisena tutkimuksena. Joensuun Tiedepuisto yhdistää näiden alojen osaamisen ja yritykset.

Alueellisina kumppaneinamme toimivat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Euroopan metsäinstituutti.

Lisäksi olemme mukana suunnittelemassa ja koordinoimassa alueen kehitysstrategioita ja -ohjelmia, esimerkiksi Joensuun seudun kasvustrategiaa. Toiminnallamme ennakoimme toimintaympäristön muutoksia, ja tuemme alueen vetovoimaisuutta sekä Invest in -toimintaa.


Joensuun seudun kasvustrategia

Kasvustrategia on Joensuun kaupungin ja keskeisten toimijoiden näkemys kaupunkiseudun yhteisistä kasvuvalinnoista. Joensuun Tiedepuisto toteuttaa kaikissa toiminnoissaan Joensuun kasvustrategiaa. Tutustu kasvustrategiaan >>


Vihreä kasvu

Vihreä kasvu on Joensuun seudun kasvustrategian kantava teema. Vihreän kasvun keskiössä ovat alueen osaamiskärjet sekä toimialojen rajapinnoissa muhivat innovaatiot. Tutustu vihreään kasvuun osaamiskärkien kautta >>


Innovaatiojohtaja

Innovaatiojohtaja on mahdollistaja, joka tekee töitä kaikkien Joensuun seudun toimijoiden hyväksi. Innovaatiojohtajan tehtävänä on selkeyttää Joensuun seudun elinkeinoelämän palvelutarjontaa. Hän kokoaa yritykset, kehittäjät sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot yhteen. Seutu halutaan saada palvelemaan yrityksiä sekä eri toimialoja entistä tehokkaammin. Lue lisää >>

Kansallinen toiminta ja verkostot

Kansallisella tasolla keskitymme yhteistyöhön ja vaikuttamiseen, joka vahvistaa alueemme yritysten ja osaamiskärkien toimintaedellytyksiä. Osallistumme kansallisen innovaatiojärjestelmän ja erilaisten kansallisten yhteistyöprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Täydennämme palvelutuotantoamme tuomalla verkostojemme kautta osaamista ja uutta tietoa alueemme yritysten hyödyksi.

Toteutamme keskeisiä kansallisia ohjelmia, jotka liittyvät alueemme painopisteisiin metsäbiotalouteen, fotoniikkaan, teknologioihin ja materiaaleihin sekä ICT:hen. Olemme esimerkiksi yksi kansallisen kasvusopimuksen toteuttajista. Osallistumme aktiivisesti erilaisten verkostojen ja edunvalvontajärjestöjen kuten esimerkiksi Photonics Finland ry:n, Teknologiateollisuus ry:n, ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n toimintaan.

Kansainvälinen toiminta ja verkostot

Myös kansainvälinen toimintamme tähtää viime kädessä alueemme yritysten ja osaamiskärkien toimintaedellytysten vahvistamiseen. Erityisen tiiviisti työskentelemme niiden seutujen kanssa, jotka osaamisprofiililtaan linkittyvät Joensuun Tiedepuiston osaamiskärkiin tai täydentävät osaamistamme.

Luomme yhteyksiä ja linkitämme osaamista, jotta verkoston osat täydentävät toisiaan. Yrityksen on yksin vaikea valloittaa maailmaa, mutta osana laajempaa verkostoa se on helpompaa. Meillä on halu luoda verkostoja Joensuun seudun vahvoihin osaamisalueisiin liittyen ja toimia kansainvälisten verkostojen keskikohtana. Esimerkiksi Luoteis-Venäjällä sijaitseva Cherepovetsin alue on yhteistyökumppanimme, koska alue on metsäkeskittymä ja reitti Venäjän markkinoille mm. korkeatasoisille puutuotteille ja teknologialle. Olemme osa TeamFinland-verkostoa.

Vaikutamme myös kansainvälisten innovaatiojärjestelmien, kehitysstrategioiden ja -ohjelmien suunnitteluun. Tätä työtä teemme esimerkiksi kansainvälisen teknologiakeskusten liiton, IASP:in (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), kautta.

Invest in -toiminta

Joensuuhun asettuva yritys tai tuotekehitysyksikkö pääsee suoraan osaksi verkostoa, jossa yhdistyvät korkean tason tieteellinen ja teollinen asiantuntemus, edulliset toimisto-, tutkimus- ja tuotekehitysympäristöt sekä erinomaiset logistiikkayhteydet. Toteutamme Invest in -toimintaa tiiviissä yhteistyössä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n kanssa.

Vihreän kasvun osaamiskärjet - metsäbiotaloutta ja teknologiaa

Lue lisää »

Tutustu myös näihin

Tutustu Joensuun kasvustrategiaan

Lue lisää »

Business Joensuu

Lue lisää »

Tiedepuistossa sijaitsevat yritykset

Lue lisää »

Hautomoyritykset

Lue lisää »

Yritykset alihankinta-messuilla

Lue lisää »