Haku

Innovaatiojohtaja toimijoiden kokoajana

Innovaatiojohtaja on mahdollistaja, joka tekee töitä kaikkien Joensuun seudun toimijoiden hyväksi. Innovaatiojohtajan tehtävänä on selkeyttää Joensuun seudun elinkeinoelämän palvelutarjontaa. Hän kokoaa yritykset, kehittäjät sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot yhteen. Seutu halutaan saada palvelemaan yrityksiä sekä eri toimialoja entistä tehokkaammin.

Joensuun seudun kärkialat ovat metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit sekä luovan alan teollisuus ja sisällöntuotanto. Keskeinen osa innovaatiojohtajan työtä on yritysten sitouttaminen näiden alojen innovaatiotoimintaan. Tätä varten on koottu kolme teemaryhmää, joissa on mukana alueen ankkuriyritykset ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä.

Kasvustrategia käytännön toimiksi

Innovaatiojohtajalle kuuluu myös Joensuun seudun kasvustrategian toteutuksen johtaminen. Vihreä kasvu ohjaa kaupungin kehittämistä ja luo uusia mahdollisuuksia yritysten kehittymiseen. Kaupunkirakenteen ja palveluiden uudistumisen kautta koko seutu kehittyy siten, että kokonaisuudesta tulee entistä elinvoimaisempi.

Kärkialojen huippuosaaminen pitää paketoida selkeämmäksi ja myytävämmäksi, jotta uudet yritykset haluavat sijoittua seudulle.  Tarvitaan valintoja, missä sarjassa voidaan pärjätä parhaiten.  Eri toimijoiden yhteisellä innovaatiotyöllä Joensuun seudusta luodaan entistä vetovoimaisempaa Vihreän kasvun keskusta. Innovaatiojohtaja tekeekin Joensuun seutua ja sen vahvoja osaamisaloja tunnetuksi. Hän solmii sekä vahvistaa Joensuun seudulle tärkeitä suhteita eri toimialojen kotimaisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa ja tapaamisissa.

Innovaatiojohtaja tekee töitä kaikkien Joensuun seudun toimijoiden hyväksi.


Innovaatiotoiminnan tausta

Joensuun seudulla haluttiin saada innovaatiotoiminnan ja päätöksenteon tueksi ulkopuolista näkemystä, onko tehty oikeita valintoja ja mitkä asiat kaipaisivat vahvistusta. Seudun nykytilaa arvioineen innovaatioympäristön selvityksen mukaan useita hyviä valintoja on tehty. Puutteitakin löytyi.

Elinkeinoelämän eri palveluja sekä niiden löytämistä on selkeytettävä. Julkisen sektorin, yritysten sekä organisaatioiden konkreettista yhteistyötä on lisättävä. Esimerkiksi tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden tiiviimpi yhteistyö yritysten kanssa vahvistaisi seudulla tehtävää kehitystyötä.

Kapellimestari koko Joensuun seudulle

Joensuun Tiedepuisto Oy:n organisaatioon innovaatiojohtajan uusi tehtävä istuu luontevasti.  Tiedepuisto koordinoi Joensuun seudun kasvustrategiatyötä ja johti Joensuun Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) -ohjelman hakua ja on nyt vastuussa sen toteutuksesta.

Innovaatiojohtaja tekee töitä kaikkien Joensuun seudun toimijoiden hyväksi. Yksin ei kukaan pärjää. Siksi saumaton ja reilu yhteistyö kaikkien seudun organisaatioiden ja toimijoiden kanssa on olennaista. Kaikkien kädenjälkeä tarvitaan alueen talouskehityksessä.

Alkuvaiheessa työ rahoitetaan kaksivuotisella hankkeella.

Keskeiset yhteistyöorganisaatiot

  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Pohjois-Karjalan ELY -keskus
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK OY
  • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  • Joensuun Tiedepuisto Oy
  • Karelia-ammattikorkeakoulu

Toiminnan organisointi

Innovaatiojohtajan työtä ohjaa johtoryhmä. Johtoryhmän ja teemaryhmien lisäksi innovaatiojohtajan työhön tuo sytykettä kerran vuodessa järjestettävä laajempi sidosryhmätapahtuma. Tämä laaja asiantuntijaverkosto ja suora yhteys yrityskentälle auttavat toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurannassa ja uudistustarpeiden tunnistuksessa.

Johtoryhmä

puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki
sihteeri, innovaatiojohtaja Aki Gröhn, Joensuun Tiedepuisto Oy

Jäsenet

johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

johtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY -keskus

rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto 

toimitusjohtaja Pekka Nuutinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK OY 

maakuntajohtaja, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

toimitusjohtaja Jari Lauronen, Joensuun Tiedepuisto Oy 

rehtori Petri Raivo, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Teemaryhmät

Yritykset ovat mukana toiminnassa teemaryhmien kautta.

Metsä- ja biotalous teemaryhmän vetäjänä toimii kehitysjohtaja Harri Välimäki, Joensuun Tiedepuisto Oy 

Materiaaliteknologia teemaryhmää vetää kehityspäällikkö Juha Purmonen, Joensuun Tiedepuisto Oy