Haku

Fotoniikan huippuosaaminen on keskittynyt Joensuuhun

Joensuussa sijaitsevat useat fotoniikka-alan yritykset ja fotoniikan koulutus- ja kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä yritysten ja tutkimuksen kansainvälisen keskittymän, joka on johtava niin Suomessa kuin myös koko Euroopassa. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella toimii Fotoniikan instituutti, jonka toimintaperiaate on läpikotaisin poikkitieteellinen.

Euroopan Optiikan Seura (European Optical Society) EOS sijaitsee Joensuussa. EOS toimii yhteistyöfoorumina yksityishenkilöille, yrityksille, organisaatioille, koulutuslaitoksille ja muille järjestöille, jotka toimivat optiikan eteen tehtävän työn puolesta. Kansallinen Photonics Finland on teknologiapainotteinen yhdistys, joka kehittää fotoniikka-alaa Suomessa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti.

Fotoniikka mahdollistaa

Fotoniikka on valon tiedettä: siihen kuuluu valon tuottaminen, vahvistaminen, siirto, muotoilu ja havaitseminen erilaisiin tarkoituksiin. Fotoniikka kehittää uusia liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia, ja se auttaa toteuttamaan fotoniikan koko teollisen potentiaalin eri aloilla kuten terveydenhuollossa, energiatehokkuudessa, turvallisuudessa, valmistuksessa ja kestävässä kehityksessä.  

Fotoniikka mahdollistaa mm. elekäyttöliittymien toiminnan ja laajenemisen pelikonsoleista arkipäivän laitteisiin ja teollisuuden sovelluksiin. Teollisuudessa fotoniikka mahdollistaa aivan uudenlaisia tuotantoprosesseja ja merkittävän energiansäästön.

Lukuisten sovellusten ja vahvojen kasvuodotusten vuoksi EU on nimennyt fotoniikan yhdeksi avainteknologioista, joiden avulla voidaan parantaa olemassa olevia laitteita tai luoda kokonaan uusia innovaatioita.