Haku

Biotaloutta monesta näkökulmasta Itä-Suomen yliopiston huippututkimuksessa

Hiilineutraali tulevaisuus merkitsee kiertotaloutta, resurssiviisautta ja uusiutuvaa energiaa. Näihin aiheisiin pureutuva biotalous liittyy tavalla tai toisella kaikkiin tieteenaloihin. Tavoitteena on tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ihmiskunnan ja ympäristön haasteisiin.

Itä-Suomen yliopistossa biotaloutta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti: kyse on kestävään kehitykseen pyrkivästä uudesta tavasta ajatella ja toimia. Monitieteistä yhteistyötä ja tutkimustyön vaikuttavuutta edistetään yliopiston kaikki tiedekunnat kattavalla biotalousohjelmalla, jonka tavoitteena ovat sekä tieteelliset läpimurrot että kaupalliset innovaatiot.

Kohtaamiset hyödyttävät innovatiivisia yrityksiä

Itä-Suomen yliopistossa kohtaavat biologia ja fotoniikka, puumateriaali- ja terveystieteet sekä metsä- ja kasvatustieteet. Biotaloustutkimus liittyy Itä-Suomen yliopiston strategisiin kärkialoihin, kuten metsään, puuhun ja maankäyttöön, sekä nouseviin oppialoihin, kuten kauppa- ja oikeustieteisiin. Törmäytys on tarkoituksellista: kiinnostavimpien innovaatioiden odotetaan syntyvän eri tieteenalojen rajapinnoilla.

Tieteenalat läpäisevää biotaloustutkimusta ja sen varaan rakentuvia ideoita tarvitaan esimerkiksi Suomeen rakennettavissa ja suunnitelluissa biojalostamoissa. Niiden uudet vihreän kemian tuotteet luovat uudenlaisia ja kasvavia tarpeita puuraaka-aineelle ja sen hankinnalle, analyysitiedolle sekä prosessien tehostamiselle.

Metsäbiotalouden tutkimushanke FORBIO on vahva näyttö Joensuun kampusalueen eri toimijoiden eli yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Euroopan metsäinstituutin ja Suomen ympäristökeskuksen onnistuneesta yhteistyöstä mm. Ilmatieteen laitoksen kanssa. Erityisesti metsätieteiden ja kemian synergiaa hyödyntävä FORBIO-toiminta on johtanut yrityskohtaisiin tapaustutkimuksiin useissa yrityksissä, mm. Fortumin energialaitoksella Joensuussa ja Tornatorin metsissä.

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijat ovat kaikkien alan yritysten käytettävissä esimerkiksi Green HUBin kautta. Green HUB on ainutlaatuinen innovaatioalusta, joka yhdistää biotalouden avainosaajat elinkeinoelämän hyödyksi. Joensuussa esimerkiksi kemian tutkijoilla sekä kauppa- ja oikeustieteilijöillä on biotalouden osaamista omien alojensa näkökulmista: niinpä biotalouden toimijat saavat apua vaikkapa hankkeidensa ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin.

Kansainvälistä vetovoimaa ja vaikuttavaa tutkimusta

Monialainen Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työntekijöitä lähes 2 800. Luvut puhuvat myös biotalouden kansainvälisen vetovoimaisuuden puolesta: ulkomaiset opiskelijat suorittavat yli puolet metsätieteiden tutkinnoista. Tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta kertoo ulkopuolisen, kilpaillun rahoituksen määrä, jo miljoonia euroja vuosittain.

Lisätietoja antavat:

Jyrki Kangas
Metsäbiotalouden professori, Itä-Suomen yliopisto
Puh. 050 344 9888
jyrki.kangas@uef.fi
www.uef.fi

Sari Pitkänen
biotalouskoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto
Puh. 050 363 4540
sari.k.pitkanen@uef.fi
www.uef.fi