Haku

Joensuu ostaa kuten opettaa: tervetuloa innovaatiot!

Joensuun kaupunki on sitoutunut julkisten hankintojen tekemiseen tavalla, joka kannustaa yrityksiä aktiiviseen tuotekehitykseen. Kaupunki on valmis kantamaan osan kehitystyön riskistä ostamalla tuotteita ja ratkaisuja, jotka eivät vielä ole aivan valmiita.

Kaupungin hankinnat tarjoavat yrityksille kehittämisalustoja ja uudenlaisten teknologioiden näyteikkunoita. Tavoitteena on saada markkinoille ja vientiin pilottihankkeissa jo koeteltuja tuotteita, palveluita ja tuotantotapoja.

Yhdessä kehitettävissä innovaatioissa vain mielikuvitus on rajana. Esimerkiksi energiatehokkuus-, valaistus-, talotekniikka- ja rakentamisratkaisut, liikkumisen uudet palvelut, oppimisympäristöt ja teollisen internetin ratkaisut voivat parantaa asumisen ja elämisen edellytyksiä sekä koko kaupungin elinvoimaa.

Joensuun puukerrostalot näyttävät mallia maailmalle

Euroopan metsäpääkaupungissa kiinnostavat erityisesti puun käyttöön liittyvät innovaatiot. Metsäalan osaaminen Joensuussa tarjoaa puurakentamisen uudelle tulemiselle vahvan perustan. Hyödyt kiinnostavat meillä ja maailmalla: asumisen ekologisuus ja energiatehokkuus sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen. Puusta jalostetut materiaalit ja ratkaisut ovat jo pitkään olleet Suomen rakennustuotteiden viennin kärjessä.

Joensuuhun rakennettava Pihapetäjä-puukerrostalo on samalla Karelia-ammattikorkeakoulun kehityshanke ja tutkimusalusta. Taloon asennettavilla antureilla seurataan puurakenteiden käyttäytymistä sekä vaikutuksia rakentamiseen ja asumiseen. Seuranta jatkuu kerrostalon koko elinkaaren ajan.

6-kerroksisen Pihapetäjän lisäksi suunnitteilla on peräti 14-kerroksinen Light House Joensuu -työnimellä kulkeva puutalo. Yhtä kunnianhimoista, kokonaan puisten kantavien rakenteiden taloa ei löydy koko maailmasta.

Sirkkalan Energiapuisto tarjoaa alustan uusiutuvan energian kehitystyölle

Karelia-ammattikorkeakoulu ja alueen yritykset kehittävät Sirkkalan Energiapuistosta kehittämis- ja koulutusalustaa, jossa tutkitaan erilaisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Esimerkiksi maamme ainoa liikuteltava puuhaketta käyttävä mikro-CHP-laitos tuottaa sähköä ja lämpöä Sirkkalan koulukiinteistön tarpeisiin ja erilaisiin tapahtumiin.

Energiapuistossa eri valmistajien laitteita voidaan kytkeä joustavasti osaksi kiinteistön energiantuotantoa. Esimerkiksi pellettikattilan sekä aurinkokeräimien ja -paneelien yhteistoiminnan tulokset auttavat tuotekehitystyössä ja lämmitysjärjestelmien suunnittelussa. Sirkkalassa vaihtoehdot ja tulokset ovat esillä kaikille asiasta kiinnostuneille uusina, kestävinä energiaratkaisuina.

Lisätietoja antaa:

Aki Gröhn
Varatoimitusjohtaja, Joensuun Tiedepuisto
Puh. 050 403 7540 
aki.grohn@tiedepuisto.fi
www.tiedepuisto.fi