Haku

Tutkittua tietoa metsäbiotaloudesta koko maailman hyödyksi

Yliopiston kampusalue Joensuussa kokoaa yhteen Suomen merkittävimmät metsäbiotalouden tutkimusorganisaatiot. Yhdessä huippuasiantuntijat jalostavat tieteellisen tutkimuksen tuloksia esimerkiksi eri tahojen päätöstenteon pohjaksi ja uusiksi innovaatioiksi.

Luke: Kansallinen tiekartta digitalisaation hyödyntämiseen biotaloudessa

Esineiden internet, robotiikka, massadata ja muut digitalisaation mahdollistamat ratkaisut kiinnostavat laajasti biotalouden toimijoita. Yksi Joensuun Luonnonvarakeskuksen keskeisistä teemoista onkin digitaalinen kehitys. Joensuussa luodaan kansallista tiekarttaa, jonka avulla avataan digitalisaation mahdollisuuksia biotaloudessa sekä luodaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitteena on optimoida luonnonvarojen hyödyntämistä kestävällä tavalla.

Digitalisaatioon liittyvien aiheiden ohella Luonnonvarakeskuksen Joensuun yksikön 80 asiantuntijaa tutkivat projekteissaan mm. puutuotteiden ja puuraaka-aineen hyödyntämistä, kotimaisen ja kansainvälisen metsätalouden kehitystä, bioenergiaa, metsänhoitoa ja sen ympäristövaikutuksia sekä riista- ja kalataloutta. Kansainvälisen tutkimustyön tuloksia hyödynnetään laajalti esimerkiksi luonnonvarojen kaukokartoituksessa ja puunkorjuuteknologioiden kehityksessä.

Metsävarojen inventointi on esimerkki joensuulaisesta huippuosaamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Vuonna 1917 alkanut prosessi on jalostunut modernin biotalouden kulmakiveksi puun saatavuuslaskelmineen ja maailmanlaajuisesti tuotteistettuine menetelmineen. Kaikki uudet miljardiluokan metsäbiotalousinvestoinnit Suomessa nojaavat tarkkaan ja ajantasaiseen metsävaratietoon.

EFI: Puolueetonta tiedettä ohjaamaan luonnonvaroja koskevaa sääntelyä

Kestävyys, biotalous ja kiertotalous ovat pinnalla kaikkialla Euroopassa. Euroopan metsäinstituutti EFI on tällä hetkellä ainoa koko Euroopan alueen kattava puolueetonta, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa metsätietoa tuottava organisaatio. Joensuun Metla-talosta käsin vaikutetaan muun muassa EU-sääntelyyn tarjoamalla tarkkaa, yhtenäistä ja oikea-aikaista metsätietoa päätöksenteon kannalta hyödyllisessä muodossa.

EFI:n Joensuussa toimivat 37 asiantuntijaa edustavat 12 eri kansallisuutta, EU-maiden lisäksi Etiopiasta ja Venäjältä. EFI:ssä toimii myös ThinkForest, päättäjille ja tiedeyhteisölle tarkoitettu korkean tason keskustelufoorumi, jonka vetäjänä toimii tällä hetkellä Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson. EFI edesauttaa yhtenäisten käytäntöjen luomista luonnonvarojen käytölle. Esimerkiksi Euroopan komission suurin biotaloustapahtuma European Bioeconomy Investment Forum järjestetään syksyllä 2017 joensuulaisin voimin.

Suomen ensimmäinen suuri puurunkoinen toimistotalo

Luken ja EFI:n asiantuntijoiden yhteisenä työpaikkana toimiva Metla-talo Itä-Suomen Yliopiston kampuksella on ensimmäinen monikerroksinen puinen toimistotalo Suomessa.

Siinä on yhdistelty innovatiivisella tavalla sekä uusia että perinteisiä puurakentamisen menetelmiä.

Metla-talon rakenteissa ja eri tiloissa on käytetty lähes jokaista Suomessa kasvavasta 24 puulajista. Arkkitehtuuristaan ja valaistusratkaisuistaan useasti palkittu rakennus on konkreettinen verkostoitumisen paikka metsäalan huippuosaajille sekä yleisön suosima käyntikohde Joensuussa.

Lisätietoja antavat:

Karri Pasanen
Asiakkuusvastaava, tutkija, Luonnonvarakeskus, Joensuun toimipaikka
Puh. 029 532 3268
karri.pasanen@luke.fi
www.luke.fi

Lauri Hetemäki
Ohjelmajohtaja, EFI
Puh. 010 773 4316
lauri.hetemaki@efi.int
www.efi.int