Haku

Palvelut yrityksesi kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

 Yrityksen kasvun, kansainvälistymisen ja muun kehittämisen haasteet on tehty selätettäviksi. Ota ohjat omiin käsiin, tukea saat asiantuntijoiltamme.Liiketoiminnan kehitysprosessi - näin lähdemme liikkeelle

1Lähtötilanteen analysointi

Tilanneanalyysi on ensimmäinen toimenpide, kun otat yhteyttä Joensuun Tiedepuiston asiantuntijapalveluihin. Yrityksesi kehitysaskeleet ovat vakaalla pohjalla, kun ne tukeutuvat kattavaan ja faktoihin pohjautuvaan analyysiin nykytilasta. Kehittämisen polulle lähdetään arvioimalla, onko yrityksesi nykyinen liiketoimintasuunnitelma ajantasalla. Jos sitä ei ole päivitetty useaan vuoteen, seuraavana askeleena on strategiaprosessin käynnistäminen.

Analyysin avulla näemme yhdessä suunnan, johon yrityksesi kehityspolulla on kannattavaa kulkea. Tilanneanalyysin avulla muodostamme kokonaiskuvan siitä, missä tilanteessa olet ja mitä palveluita on järkevää hyödyntää. Tämä antaa myös askelmerkit yrityskohtaisen kehitysohjelman suunnittelulle tarvittavine toimenpiteineen.

Me ehdotamme, ohjaamme ja kehitämme, sinä itse teet päätökset.

2Strategian/liiketoimintasuunnitelman kirkastaminen

Kun olemassa oleva yritys kasvaa tai eteen tulee muita muutospaineita, on liiketoimintasuunnitelmaa ja strategiaa muokattava vastaamaan uutta tilannetta. Liiketoimintasuunnitelma päivitetään strategiaprosessin avulla.

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen voi sisältää mm.

  • ympäristö- ja kilpailija-analyysejä (mahdollisuudet ja uhkatekijät),
  • yritysanalyysin (vahvuudet ja heikkoudet),
  • tavoitteiden määrittelyä,
  • liikeidean täsmentämistä sekä
  • erilaisten strategiavaihtoehtojen tarkastelua
  • talouslaskelmat ja -ennusteet 

Tulevaisuuden suuntaviivat luodaan tarvittaessa yhdessä Joensuun Tiedepuiston verkostoihin kuuluvien asiantuntijoiden kanssa.

Kun muutos on tarpeen, ota yhteyttä! Autamme sinua miettimään liiketoiminnan painopistealueet uudelleen. 

3Kehitysohjelman suunnittelu ja toteutus

Liiketoimintasuunnitelman pohjalta määritellään ja priorisoidaan toteutettavat kehittämistoimenpiteet, niiden resursointi, budjetointi ja rahoituksen hankkiminen. Tuomme oman kokemuksemme sinun hyödyksesi kartoittaessamme rahoitusmahdollisuuksia ja valmistellessamme rahoitushakemuksia. Olemme aktiivisesti mukana mm. osaamisen kehittämisessä, kansainvälistymisen tukemisessa, mentoroinnissa ja sparrauksessa sekä erilaisten asiantuntijapalveluiden välityksessä.

Lue sivun alaosasta tarkemmin, mihin kaikkeen kehitystoimenpiteet voivat liittyä!

4Seuranta

Teemme kanssasi pitkäjänteistä yhteistyötä ja olemme käytettävissäsi myös kehitysohjelman jälkeen. Tarkastelemme kanssasi kehitysohjelman tuloksia ja vertaamme niitä asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi analysoimme mahdollisia poikkeamia ja suunnittelemme yhdessä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.

Säännöllinen yhteydenpito luo pohjaa yhteistyön jatkamiselle ja uusien kehitysohjelmien suunnittelulle.

Mihin kehitystoimenpiteet voivat liittyä?

Yritysrahoitus

Opastamme sinua yrityksen kehittämiseen ja kasvuun liittyvissä rahoitustarpeissa aina suunnitelmista ja laskelmista oikeiden kontaktien löytämiseen. Lue lisää >> 

Tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut

Kun sinulla on tuote- tai palveluidea, me autamme sen määrittelyssä ja työstämisessä innovaatioksi ja valmiiksi tuotteeksi. Lue lisää >>

Markkinointi, myynti ja viestintä

Kasvu ja kehittyminen asettaa uudenlaisia haasteita markkinointiin, myyntiin ja viestintään. Autamme sinua löytämään toimivat ratkaisut, sopivat kumppanit tai järjestämään tarvittavaa koulutusta omalle porukallesi Lue lisää >>

Strategian kirkastaminen

Olemme apunasi kun kasvu, kehittyminen tai muut muutostilanteet vaativat liiketoimintasi peruspilareiden, liiketoimintasuunnitelman ja strategian, uudelleentarkastelua. Lue lisää >>

Prosessit, johtaminen ja tuottavuus

Yrityksen prosessit toimintajärjestelmistä johtoryhmätyöskentelyyn otetaan usein suurennuslasin alle kasvu- ja muutostilanteissa. Autamme sinua toimintasi tehostamisessa ja kannattavuuden kehittämisessä. Lue lisää >>

Kansainvälistymisen palvelut

Suuret kasvuharppaukset tapahtuvat usein kansainvälistymisen kautta. Saat meiltä apua kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa. Lue lisää >>

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä keskitymme liiketoimintasi kannalta ratkaisevan tärkeisiin aihealueisiin. Konkreettisesti osaamisen kehittämisen kokonaisuus voi koostua useista eri palasista, muun muassa yrityskohtaisista valmennuksista ja koulutuksista, aiheeseen liittyvistä seminaareista sekä messu- ja yritysvierailuista.

Joko kääritään hihat? Ota yhteyttä ja kerro yrityksesi tilanteesta. Lue lisää >>

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme >>