Haku

Tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut


Innovaatiotoiminnan asiantuntija

Joensuun Tiedepuisto Oy on alueen innovaatiotoiminnan työkalu, jonka palvelukokonaisuus muodostuu asiantuntija- ja tilapalveluista. Osaamiskärkiämme ovat metsäbiotalous, fotoniikka, teknologiat ja materiaalit sekä ICT.

Toimimme keskeisessä roolissa yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten välisessä osaamisen siirrossa. Tutkimuslaitostemme laaja osaamispohja, työvoiman hyvä saatavuus, erinomaiset yritysverkostot sekä puuraaka-aineen hyvä saatavuus ovat esimerkkejä alueemme keskeisistä vetovoimatekijöistä auttaessamme yrityksiä, sijoituskohteita ja sijoittajia löytämään toisensa.

Siltana tutkimuksen ja yritysten välillä

Edistämme tutkimustulosten kaupallistamista ja hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa. Luomme sekä tutkimus- että yritysmaailmaa palvelevia osaamisen ja teknologian siirron yhteistyöalustoja ja -muotoja, kuten Green Hub. Tuomme yhteen tutkimustoimijoita ja eri toimialojen yrityksiä. Tavoitteenamme on yhdistää erilaisia osaamisia uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan synnyttämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Forest & Photonics -tapahtuma ja innovaatioalusta.

Osaaminen voi liittyä esimerkiksi teknologiaan, prosesseihin tai liiketoimintaan. Käytännössä osaamisen siirtoa tapahtuu suorien yrityskontaktien ja neuvonnan lisäksi esimerkiksi seminaareissa, koulutuksissa, messuilla ja yritysvierailuilla.

 

 

Ideasta innovaatioon

 

Kun sinulla on tuote- tai palveluidea, me autamme tekemään siitä liiketoimintaa! Ideasi voi olla tulosta myös tekemästäsi tutkimustyöstä. Autamme ideasi määrittelyssä ja immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Ideaasi viedään systemaattisesti kohti innovaatiota, tuotteistusta, myyntiä ja menestystä paitsi omien asiantuntijoidemme, myös laajan kumppaniverkostomme avulla. Kauttamme voit löytää kumppaneita esimerkiksi tutkimuksen, koulutuksen, suunnittelun, toteutuksen tai konsultoinnin ja rahoituksen piiristä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Saat asiantuntijamme käyttöösi vain yhdellä puhelinsoitolla meille.

Ota yhteyttä ja kerro millaiseen tilanteeseen kaipaat apua!

Palvelut käytännössä

1Innovaatioprosessin fasilitointi - Green HUB

Yrityksillä on liiketoiminnassaan erilaisia haasteita ja pullonkauloja tai ideoita, joiden toteuttamisen jokin ratkaisematon ongelma estää. Toisaalta alueellamme on satoja asiantuntijoita, mm. tutkijoita, kouluttajia ja opettajia sekä kehittäjiä, joiden osaamisen avulla nuo ongelmat saataisiin ratkaistuksi.

Apua antaa Green Hub -osaajayhteisö

2Tuotteistaminen

Monessa tapauksessa pelkkä idea ei riitä. Idean kehittämiseksi innovaatioksi ja markkinoilla menestyväksi liiketoiminnaksi tarvitaan tuotteistamista. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus hyvin monenlaisista innovaatio- ja tuotteistusprosesseista. Jos omien asiantuntijoidemme osaaminen ja kokemus ei riitä, käytössäsi on laaja kumppaniverkostomme.

Monesti tuotteistusprosessi törmää siihen, ettei yrityksellä ole riittävästi tietoa markkinoista ja asiakkaista, tai siltä puuttuu keskeisiä kumppaneita, joiden avulla se voisi toteuttaa uuden tuotteen tai palvelun.

Meillä on laaja tuntemus ja verkostot eri alojen yrityksiin, jotka voivat ratkaista pulmasi ja saada ideasi nousukiitoon. Tarvittaessa myös autamme markkinatiedon saamisessa.

3Yritysvierailut ja benchmarking

Viemme yrityksiä ja yritysryhmiä ulkomaille hakemaan uutta tietoa, ideoita ja malleja omaan toimintaansa sekä verkostoitumaan, benchmarkkaamaan ja oppimaan uutta. Vastaavasti tuomme vieraita ulkomailta tutustumaan alueemme yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin alueemme osaamisen ja yritysten markkinoimiseksi, uuden yhteistyön synnyttämiseksi ja Invest in -toiminnan tueksi. Tarkasti suunniteltujen vierailujen järjestämisessä hyödynnämme laajoja verkostojamme.

Useimmista ulkomaille suunnatuista tutustumismatkoista kerrotaan tapahtumakalenterissamme.

4Seminaarit, Business Cafet, koulutukset ja muut tapahtumat

Erilaiset seminaarit ja koulutukset ovat meille työkalu tuoda uusinta tietoa alueellemme yritysten ja asiantuntijoiden käyttöön. Pienemmälle porukalle järjestettävät lyhyet Business Café -tilaisuudet ovat työpajoja, joissa pureudutaan johonkin hyvin fokusoituun aiheeseen. Monesti tilaisuuksissa on mukana korkeatasoisia ulkopuolisia asiantuntijoita myös ulkomailta.

Seuraa tapahtumakalenteriamme ja sosiaalisen median kanaviamme! Niistä löydät aina tuoreimman tiedon järjestämistämme, kaikille avoimista tapahtumista.

5Kilpailut ja muut palvelut

Järjestämme itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kilpailuja, joilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä.

Järjestämme vuosittain Start Me Up -liikeideakilpailun, jossa etsimme uusia liikeideoita. Lisäksi olemme olleet mukana järjestämässä esimerkiksi valtakunnallista KasvuOpen -tapahtumaa ja erilaisia pääomasijoitustapahtumia, kuten kansainvälisen EFIB Pitchfest -kilpailun Suomen karsintaa.

Tutustu myös näihin!

Osaamiskärjet

Lue lisää »

Invest in -toiminta

Lue lisää »

Verkostot

Lue lisää »

Innovaatiojohtaja

Lue lisää »

Yrityshautomo

Lue lisää »

Liikeideakilpailu

Lue lisää »

Katso tulevat tapahtumamme!

Tapahtuma

Johtamisvalmennus

24.01.2019

Lue lisää »

Tapahtuma

LEAN tehdas -valmennus

25.02.-26.02.2019

Lue lisää »
Näytä lisää

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme >>