Haku

Avaimet ja liikkuminen kiinteistössä

Kulkuoikeudet

  

Tiedepuiston kulunvalvontajärjestelmään perustetaan kulkuoikeuksia vain Tiedepuistossa sijaitsevan yrityksen tai organisaation vastuuhenkilön kirjallisen ilmoituksen perusteella. Vastuuhenkilö täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti oheisen lomakkeen aina, kun kulkuoikeuksille ja/tai avaimille on tarvetta. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa lomakkeella kulkulupaan oikeutettujen henkilöiden nimet vähintään 1-2 työpäivää aikaisemmin. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa kerralla useamman henkilön.

Mikäli sinulla on kysyttävää lomakkeen täyttämisestä, otathan yhteyttä aulapalveluun: puh. 010 419 8010, info@businessjoensuu.fi.

Lomake kulkuoikeuksia varten


Avain ja kulkutunniste


Mekaanisen avaimen ja kulkutunnisteen käyttäjän on säilytettävä avain ja kulkutunniste huolellisesti ja käytettävä niitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kulkutunnisteen pin-koodi on säilytettävä huolellisesti. Pin-koodia ei saa kirjoittaa muistiin siten, että syntyy mahdollisuus tunnisteen väärinkäyttöön.


Kulkutunnisteen noutajan on todistettava henkilöllisyytensä tunnistetta noutaessaan.


Kulkureittien ohjeistus


Kulkutunnisteiden haltijat saavat kulkutunnisteen noutaessaan ohjeet käytössä olevista kulkureiteistä. Kulkureitillä lukittuina pidettävistä ovista pääsee kulkemaan kulkutunnisteen (ja pin-koodin) avulla. Ongelmatilanteista ja toimintahäiriöistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla aulapalveluun info@businessjoensuu.fi.


Kulkeminen virka-aikana


Virka-aikana ma-pe yleisillä kulkureiteillä olevat ovet aukeavat aamulla klo 7.40 ja sulkeutuvat klo 16.30.


Kulkeminen virka-ajan ulkopuolella


Virka-ajan ulkopuolella ulko-ovista käytettävissä ovat vain 1-rakennuksessa Länsikadun puoleinen pääovi, 3A-rakennuksen tornin juurella yhdyskäytävän puolella oleva ulko-ovi ja 3B-rakennuksen pääovi (Jäähallin puoleisessa kulmassa).


4A- ja 4B-rakennukseen voi kulkea kaikista ulko-ovista, mikäli kulkutunnisteessa on kulkuoikeus.


Huomioittehan, ettei myöskään rakennuksesta poistuminen ole sallittua hälytysaikoina muista kuin edellä mainituista ovista. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan hätätilanne, jolloin käytetään lähintä poistumistietä.


Maksullinen aukaisu


Avaimien unohtuessa ovien aukaisu maksaa arkisin klo 8–16 välisenä aikana 50 euroa ja iltaisin ja viikonloppuisin 100 euroa.


Kulkutunnisteen tai avaimen kadotessa


Kulkutunnisteen tai avaimen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Tiedepuiston aulapalveluun (puh. 010 419 8010, info@businessjoensuu.fi), ja virka-ajan ulkopuolella myös vartiointiliikkeelle (puh. +358 13 255 522, joensuu@vartiointitanskanen.fi).


Mikäli lukkoja joudutaan avaimen katoamisen vuoksi sarjoittamaan uudestaan ja tilaamaan uudet avaimet, kustannukset peritään avaimen kadottaneelta henkilöltä tai organisaatiolta, jossa henkilö työskentelee. Kadonneen tunnisteen tilalle tehty uusi kulkutunniste maksaa 50 euroa, alv 0 (ei koske tapauksia, joissa nahkakotelo on hajonnut/mennyt rikki).


Vastuu turvallisuudesta


Kulkutunnisteen haltijan on aina huolehdittava siitä, että ovet sulkeutuvat käytön jälkeen kunnolla.


Ovia ei saa teljetä avoimiksi. Jos ovi joudutaan poikkeuksellisesti esimerkiksi tavarantoimituksen yhteydessä telkeämään avoimeksi, on ehdottomasti huolehdittava siitä, että ovi suljetaan välittömästi, kun tavarat on kuljetettu ovesta. Osasto- ja käytäväovissa on niin sanottu pitkäsalvalla suljettu "vasikkaovi". Pitkät salvat on suojattu lukittavilla kuvuilla, joiden avaamista esimerkiksi tavarakuljetusta varten voi pyytää aulapalvelusta, puh. 010 419 8010.


Kulkutunnisteen haltija ei myöskään saa päästää rakennukseen sisään muita henkilöitä, elleivät he ole kulkutunnisteen haltijan vieraana. Annettujen ohjeiden rikkomisesta ja siitä aiheutuvista hälytyksistä aiheutuvat kulut veloitetaan niiden aiheuttajalta.


Vieraat


Vierailijoiden saapuessa aulapalvelu ilmoittaa saapuneesta vieraasta isännälle, mikäli vieras näin pyytää. Isäntä on vastuussa vieraastaan ja hänen on huolehdittava myös vieraan poistumisesta rakennuksesta.


Isäntä vastaa iltaisin saapuvista vieraista ja heidän pääsystään kiinteistöön. Isäntä vastaa myös vieraiden poistumisesta kiinteistöstä. Kukaan ei saa päästää kiinteistön sisään ulkopuolisia henkilöitä, joilla ei todistettavasti ole kulkulupaa kiinteistöön.


Vieraiden kulkeminen iltaisin ja viikonloppuisin


Kiinteistössä iltaisin tai viikonloppuisin pidettävien tilaisuuksien vaatimista erityisistä oviohjauksista ja kulkujärjestelyistä on sovittava aulapalvelun kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vähintään viikkoa ennen tilaisuutta. Mikäli tilaisuus vaatii ovien ohjelmoimista avoimiksi normaalin virka-ajan ulkopuolella, on tilaisuuden järjestäjän varattava aulaan valvoja. Valvojan tehtävä on varmistaa, ettei sisään saavu ulkopuolisia henkilöitä.