Haku

Muutot


Muuttoreittien kulkuoikeudet ja suojaukset


Muutosta on aina hyvä ilmoittaa Tiedepuiston aulapalveluun. Myös muuttoreitin ja siihen liittyvät mahdolliset tilapäiset kulkuoikeudet pyydämme sopimaan erikseen aulapalvelun kanssa. Yritystilojenne mekaaniset avaimet voitte noutaa aulapalvelusta virka-aikana.


Muutossa on noudatettava huolellisuutta: on huolehdittava kulkuväylien suojauksista lattia- ja seinäpintojen sekä ovenpielien ym. vaurioitumisen estämiseksi. Kalusteita ja tavaroita ei saa siirtää lattiapintaa pitkin työntäen tai raahaten, vaan siirroissa on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia kumipyöräisiä kärrejä.


Mikäli muutossa tulleita vaurioita havaitaan, pidetään yhteinen katselmus, jossa sovitaan korjaustoimenpiteistä ja aiheutuvien korjauskustannusten maksamisesta. Lähtökohtaisesti vaurioiden aiheuttaja korvaa aiheuttamansa vahingon.


Tutustu ennakkoon tietoihin Tiedepuiston hissien sijainnista ja koosta.


Huolehdithan myös muutossa syntyvästä jätteestä! Lisätietoja löydät Kierrätys ja jätehuolto -sivulta.

Muutto talon sisällä

Jos muutto tapahtuu Tiedepuiston sisällä rakennuksesta toiseen, nykyiseen kulkutunnisteeseenne ohjelmoidaan uudet kulkureitit. Tällöin tunnistetta ei tarvitse käydä aulapalvelussa vaihtamassa.


Muuttoapua ammattilaiselta

Tiedepuisto suosittaa käyttämään ammattitaitoista muuttopalveluyhtiötä.


Pysäköinti piha-alueilla


Sisäpihoilla pysäköinti on kielletty. Pysäköinti on sallittu ainoastaan virallisella Joensuun Tiedepuiston omalla huoltopysäköintiluvalla. Huoltoajoa ja huoltopysäköintiä varten Aulapalveluista on mahdollista saada pysäköintilupa.


Hyödynnä toimitila- ja kalustepalvelun apu

Kun yrityksesi on tehnyt päätöksen sijoittua Joensuun Tiedepuistolle, toimitila- ja kalustepalvelumme varmistaa, että tänne on helppo tulla. Saat apua tarpeiden kartoituksesta tilasuunnitteluun ja toteutukseen saakka asiantuntijoilta, joille Tiedepuiston tilat ovat ennestään tuttuja.

Lue lisää Toimitila- ja kalustepalvelu -sivulla.