Haku
Hyvä sisäilma on Joensuun Tiedepuistolle tärkeä asia. Tämän vuoksi Business Joensuun Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalvelut yksikkö on perustanut sisäilmatyöryhmän, joka suunnittelee ja aikatauluttaa mahdolliset selvitystyö- ja tutkimustoimenpiteet. Lisäksi ryhmä tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä ongelmasta ilmoittaneen yrityksen edustajalle. Selvitystyötä koordinoi sisäilmatyöryhmä.

Ilmoituksen tekeminen sisäilmaongelmasta

Mikäli työpaikalla havaitaan sisäilmaongelma, kuten esimerkiksi poikkeavaa hajua, tunkkaista ilmaa ja henkilöstön oireilua, tulee asiasta ilmoittaa omalle työnantajalle (esimiehelle) ja/tai työsuojeluvaltuutetulle. Samoin on syytä toimia, jos työpaikan pinnoilla tai rakenteissa havaitaan kosteusvauriojälkiä.


Työnantaja toimii yrityksen edustajana ja hänen tulee ilmoittaa asiasta Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluiden kiinteistöasiantuntijalle. Suosittelemme ilmoituksen tekemistä sähköpostitse.


Mikäli työntekijöillä esiintyy oireilua työpaikalla, tulee esimiehen ottaa yhteyttä myös yrityksen omaan työterveyshuoltoon ryhmätasoisten terveyshuollollisten toimenpiteiden tarpeiden arvioimiseksi. Myös yksittäiset työntekijät voivat ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon epäillessään oireidensa johtuvan työpaikan sisäilmasta. Työterveyshuollon lausuntoja voidaan tietosuojalain mahdollistamilla tavoilla käyttää selvitystyön tukena.


Ilmoituksen saatuaan kiinteistöasiantuntija ja sisäilmatyöryhmä käynnistävät yhteistyössä selvitystoimenpiteet ongelman määrittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Asioiden etenemisestä tiedotetaan ilmoituksen tehneen yrityksen esimiehelle.


Sisäilmaongelmasta tiedottaminen

Luottamuksen ylläpitämiseksi ja mahdollisen sisäilmaongelman ratkaisun helpottamiseksi tiedotuksen on oltava yhtenäistä ja avointa. Päävastuu tiedottamisesta on sisäilmatyöryhmällä. Ryhmä tiedottaa toimenpiteistä ja niiden etenemisestä yrityksen edustalle, joka puolestaan huolehtii toimenpiteisiin liittyvästä tiedottamisesta yrityksensä henkilöstölle.


Lisätiedot sisäilmakysymyksissä

Sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä Business Joensuu Oy:n sisäilmatyöryhmään. Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimii kiinteistöasiantuntija Mikko Naakka, puh. 050 321 6822 tai mikko.naakka@businessjoensuu.fi