Haku

Tietoliikenneyhteydet

Tiedepuistossa on käytössä nykyaikaiset tietoliikennemahdollisuudet. Kiinteistön sisäverkko on rungoltaan valokuitua, nopeudella 1 Gbs. Työasemapisteet toimivat nopeudella 100 Mbs. Puhelinyhteydet voi valita perinteisen tekniikan ja VoIP-tekniikan väliltä.


Tiedepuiston tietoliikennepalvelut on pyritty rakentamaan siten, että yrityksillä on mahdollisuudet toteuttaa omia tietoliikennetarpeitaan. Samalla säilytetään kuitenkin yhteisresurssien turvallisuus ja huomioidaan operaattoreiden mahdollisuus tarjota internet-yhteyksiä. Yrityksen internet-liikenne voidaan reitittää usean eri teleoperaattorin välityksellä.


Yritys voi halutessaan käyttää omia aktiivilaitteita tai käyttää hyödyksi Tiedepuiston runkoverkon verkkolaitteita ja vlan-tekniikkaa. Yrityksen aktiivilaitteet sijoitetaan Tiedepuiston jakamoon. Jakamoihin pääsy on valvottua. Osaan jakamoista yrityksellä on mahdollisuus saada kulkuoikeudet ja avaimen jakamossa sijaitsevaan laitekaappiin.


Tiedepuiston on keskittänyt runkoverkon hallinnan MPY:lle, joka valvoo verkon toimintaa 24/7. Runkoverkon kaapeloinnit ovat Tiedepuiston hallinnassa.


Suurien installaatioiden ja/tai tilojen ollessa kyseessä tietoliikennetarpeet on kartoitettava ja suunniteltava yhdessä Tiedepuiston kanssa.


Internet-yhteydet


Tiedepuistolle tulevan yrityksen tulee hankkia oma internet-yhteys. Yritys voi hankkia internet-palvelut suoraan MPY:n kautta tai valitsemaltaan operaattorilta. Kaikista asennuksista tulee sopia etukäteen aulapalvelun kanssa.


Kiinteistöverkko on rakennettu palvelemaan ensisijassa toimijoiden normaalia dataliikennettä. Ei ole kenenkään etu, että yhteisiä reittejämme internetiin kuormitetaan prosesseilla, jotka eivät liity yritystoimintaan.

Internet-yhteyden voi tilata seuraavilta operaattoreilta:

MPY Palvelut Oy, Kimmo Lahti, puh. 044 751 5555, kimmo.lahti@mpy.fi

Elisa Oyj, puh. 010 265 2504, myyntijoensuu@elisa.fi

Telekarelia Oy, puh. 044 088 2040, jarkko.hyttinen@telekarelia.fi 

VLAN - virtuaalinen verkko


VLAN:ssa aktiivilaitteen portille kerrotaan tietyn portin kuuluvan tiettyyn VLAN:iin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ne portit, joiden VLAN-tunnus on sama, voivat kommunikoida keskenään. Oletusarvona on, että jokainen yritys saa yhden oman VLAN:n.


Ratkaisumalleja verkkoon kytkeytymiseksi


Yksi työasema

Yritys ei tarvitse omaa VLAN:a, vaan yritys liitetään suoraan internet-operaattorin VLAN:iin. Verkkoturvallisuuden vuoksi suosittelemme erillisen palomuurin hankintaa työaseman ja verkon väliin. Pelkkä ohjelmallinen palomuuri ei ole niin hyvä suoja kuin laitepohjainen palomuuri. Internet-operaattori voi tarjota myös keskitettyä palomuuria, mutta silloin palomuuri on jossakin kauempana kuin omassa tilassa. (Vertaa esim. ovien lukitus: pääovi - huoneen ovi.)


Useampi työasema samassa huoneessa

Katso edellinen kohta, joka toimii myös muutaman koneen tapauksessa.

Jos tarvitaan kytkentöjä laitekaappiin, tarvitaan yksi portti internet-yhteydelle ja lisäportit jokaiselle omalle sisäverkon kytketylle laitteelle. Katso tarkemmin seuraavasta kohdasta.


Työpisteiden yhdistäminen kiinteistöverkossa

Kun eri huoneissa olevat työasemat halutaan kytkeä keskenään samaan verkkoon, tarvittavat seinärasiat kytketään kiinteistöverkkoon. Jokainen tällainen kytkentä tarvitsee aktiivilaitteesta yhden portin. Lisäksi tarvitaan yksi portti internet-yhteydelle. Tässä mallissa on suositeltavaa, että yrityksellä on keskitetty palomuuri omissa tiloissaan. Tällöin yrityksen sisäverkko kommunikoi suojatusti palomuurin takana, ja internet-liikenne kulkee oman palomuurin kautta maailmalle.


Jos työpisteissä käytetään kytkimiä, kannattaa kysyä tekniseltä yhteyshenkilöltä ohjeita kytkentöjen tekemiseen. Näin minimoidaan mahdolliset ongelmat, joista olisi häiriötä kiinteistöverkolle.


Muutokset kiinteistöverkon ohjeissa

Jos kiinteistöverkon ohjeisiin tai yhteystietoihin tulee muutoksia, päivitetty ohje toimitetaan vuokralaiselle. Ajan tasalla oleva ohje on aina saatavissa myös Tiedepuiston extranetista, tilapalveluista tai aulapalvelusta.


Tekninen yhteyshenkilö

Kiinteistöverkon tukipalveluista vastaa:

MPY Palvelut Oy
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
servicedesk@mpy.fi ja puh. 030 670 3270