Haku

Turvallisuus

Joensuun Tiedepuiston turvallisuusasioista vastaa Business Joensuu Oy:n turvallisuustiimi. Turvallisuustiimi on laatinut turvallisuuspolitiikan, joka määrittelee Business Joensuu Oy:n turvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot.


Turvallisuus on osa Business Joensuu Oy:n strategiaa ja toiminnan laatua. Turvallisuustyö on osa päivittäistä toimintaa. Vuokralaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden erilaiset turvallisuustarpeet asettavat Business Joensuu Oy:n turvallisuuden hallinnalle korkeat vaatimukset. Joensuun Tiedepuiston turvallisuuspäällikkönä toimii Mikko Naakka.


Turvallisuustiimin keskeisimpiä vastuualueita

  • Turvallisuuspolitiikan ja -periaatteiden määrittäminen
  • Turvallisuustavoitteiden määrittäminen
  • Turvallisuuteen liittyvien toimintamallien kuvaaminen
  • Turvallisuuteen liittyvän operatiivisen toiminnan suunnittelu ja seuranta
  • Turvallisuusdokumenttien ja -ohjeistuksien laadinta


Turvallisuustoiminnan organisointi


Turvallisuustiimi toimii suoraan Business Joensuun johdon alaisuudessa. Business Joensuun johtoryhmä hyväksyy politikan, periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Turvallisuustiimissä sovitut toimenpiteet viedään käytäntöön Business Joensuu Oy:n normaalien vastuualueiden mukaisesti.

Turvallisuustiimi kokoontuu kolme kertaa vuodessa tai olosuhteiden niin vaatiessa.

Pelastussuunnitelmat

Katso pelastussuunnitelmat: www.tiedepuisto.fi/pelastussuunnitelma