Haku

Yritysten näkyvyys tiloissa


Joensuun Tiedepuiston yrityksille vuokraamissa tiloissa sekä Tiedepuiston yleisissä tiloissa sallitaan yritysten näkyvyys alla olevia ohjeistuksia noudattaen.


Teippaukset


Yritystilojen ulkoikkunoiden ja sisäkäytävien ikkunoiden teippaukset

 • Teippauksissa suosittelemme käyttämään läpinäkyvää taustaa ja yrityksen nimen/ yritystunnuksen esittämistä mustalla tai harmaalla tekstillä. Sallitaan myös yrityksen oman graafisen ohjeiston mukaan esitetty yrityksen nimi/yritystunnus.
 • Toimitilojen ulkoikkunoiden teippaukset on sijoitettava ikkunan alareunaan.
 • Teippauksen leveys huoneen ikkunaleveyden mukaan.
 • Teippauksen korkeus:
  • 1.–2. kerroksissa sijaitsevien toimitilojen ulkoikkunoissa 25 cm
  • 3.–5. kerroksissa sijaitsevien toimitilojen ulkoikkunoissa 35 cm
 • Sallitaan vain teippaukset, ei ikkunoiden sisäpuolelle tai ikkunalasien väliin asetettavia nimi- tai mainostauluja.
 • Näkymä toimitilojen ikkunoista on pidettävä tyylikkäänä ja hillittynä (esim. toimiston sisälle asetetut räikeät tai vilkkuvat valot ja valaistut mainokset ym. ovat kiellettyjä).
 • Sisäkäytävän ikkunoiden/lasiovien teippaus: koko lasipinta on vapaasti teipattavissa.


Poikkeukset

 •  4A- ja 4B-rakennusten Atriumin (valopihan) ikkunoissa sallitaan vain etsiteippaukset (väritön läpikuultava). Teippauksen yläreunan korkeus lattiapinnasta enintään 140 cm.
 • 1-rakennuksen 3.-4. kerroksissa Joensuu-saliin päin olevien huoneiden ikkunoissa teippauksia ei sallita.


Teippausten asennus ja poistaminen

 • Kaikki teippaukset on toteutettava siististi ja ne on pystyttävä poistamaan vaurioittamatta alkuperäisiä rakenteita tai ikkunapintaa.
 • Yritys maksaa teippauksen hankkimisesta ja poistamisesta aiheutuvat kulut.
 • Toimitilojen vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen on poistettava teippaukset tai vuokranantaja voi poistattaa ne vuokralaisen kustannuksella.


Hyväksytä luonnos ennakkoon

 • Luonnos kaikista teippauksista on hyväksytettävä Tiedepuiston tilapalveluissa.
 • Luonnoksen toimitus sähköpostilla: assi.mikkonen@businessjoensuu.fi


Vuokrattuihin tiloihin kuulumattomia käytävätiloja ei pääsääntöisesti saa käyttää myynti-, mainos-, esittely- tai tavaroiden säilytystilana. Lupa säilytykseen vain perustellusta syystä ja vuokranantajan luvalla. Kaikki ylimääräiset tavarat käytävillä ovat tulipalon sattuessa turvallisuusriski!


Huoneiden puuoviin/ovenpieliin ei saa kiinnittää mitään.


Opasteet ja kyltit


Lähtökohtaisesti Joensuun Tiedepuisto vastaa opasteista ja kylteistä oman kokonaissuunnitelmansa mukaan. Jos yrityksellä on tarve merkitä vuokraamiensa tilojen saapumisovi erillisellä opastekyltillä, sen sijoittamismahdollisuudesta on neuvoteltava tilapalvelujen kanssa.

Valomainokset


Valomainospaikat sijaitsevat 1-rakennuksen ja 3A-rakennuksen urheilukentän puoleisella seinällä sekä 4B-rakennuksen seinällä Linnunlahdentien puolella. Tiedot vapaana olevista valomainospaikoista ovat saatavissa tilapalveluista Assi Mikkoselta.


Valomainospaikan vuokrauksen periaatteet ovat:

 • valomainospaikasta tehdään Tiedepuiston kanssa vuokrasopimus, mainospaikasta maksetaan vuosivuokraa
 • valomainospaikan vuokraaja hankkii omalla kustannuksellaan valomainoksen ja maksaa hankintahinnan
 • lisäksi mainoksen asentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä maksaa mainoksen ylläpidosta ja korjauksista aiheutuvat kustannukset luonnos valomainoksesta mittoineen, väreineen ja sähkötehotietoineen sekä selvitys kiinnitystavasta on ennen mainoksen tilaamista hyväksytettävä Tiedepuiston tilapalveluissa (anna-maija.kivi@tiedepuisto.fi )
 • 1-rakennuksen ja 3A-rakennuksen seinään kiinnitettävät mainokset on toteutettava led-valaistuin irtokirjaimin. 4B-rakennuksessa mainoksen tulee olla alumiinirunkoinen, etupinnaltaan värillinen, läpikuultava, sisältä valaistu, irtokirjaimista tai logomuodoista muodostuva valomainos, jonka taustapinta on avoin tai kirkas. * Mainosten kokomääritykset ja kiinnitysohjeet ovat saatavissa tilapalveluista.  Valomainospaikan vuokraus on sidottu toimitilojen vuokraukseen ja Tiedepuistossa olevien toimitilojen vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen on poistettava mainos viimeistään sopimuksen päättymispäivänä tai Tiedepuisto voi poistattaa mainoksen vuokralaisen kustannuksella.


3B-rakennuksen maantasokerroksessa olevien liiketilojen vuokrasopimukseen sisältyy oikeus asentaa vuokratun yritystilan yläpuolelle valolaatikkona toteutettu valomainos, jonka mitat ovat:

 • korkeus 50 cm, leveys max 250 cm ja syvyys 18 cm
 • muut ohjeet ovat saatavissa tilapalveluista

* mainoksen hankkimisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset maksaa vuokralainen.

Esittelyt ja esitteet Tiedepuiston yleisissä tiloissa


Esittelytilaisuudet

 • Tiedepuistossa sijaitsevien yritysten esittelytilaisuuksia voi pitää Ravintola Puiston edessä olevassa aulakahvilatilassa (aikataulu sovittava ravintolayrittäjän kanssa). Myös päärakennuksen 2. kerroksen aulatilaa voi käyttää esittelytilaisuuksiin
 • Kaikista esittelytilaisuuksista tulee etukäteen sopia tilapalveluiden tai aulapalvelun kanssa.
 • Esittelytilaisuuksia ei sallita pääaulassa eikä 3B-rakennuksen sisääntuloaulassa.

Ilmoitustaulut

 • Asialliset ilmoitukset yleisten käytävien varrella olevilla ilmoitustauluilla sallitaan.
 • Vuokraus- tms. ilmoituksiin on merkittävä päiväys (milloin ilmoitus on taululle jätetty).
 • Ilmoituksen laittajan on huolehdittava vanhentuneen ilmoituksen poistamisesta.
 • Tiedepuistolla on oikeus poistaa ilmoituksia harkintansa mukaan.


Esitteet

 • Yritys voi toimittaa omia esitteitä Tiedepuiston aulapalveluun, joka toimittaa ne esitetelineisiin
 • Ilmoituksia ei saa jättää yleisissä tiloissa oleville tiskeille tai pöydille
 • Tiedepuistolla on oikeus poistaa esitetelineistä materiaalia harkintansa mukaan.


Näkyvyys sähköisissä välineissä


Info-näytöt pääaulassa

 • Pääaulan aulapalvelun seinällä olevaan näyttöön listataan automaattisesti kaikki Tiedepuistolle sijoittuneet yritykset (nimi, sijainti, yhteystieto), yritysten tietoihin voi tehdä muutospyynnön osoitteessa: www.tiedepuisto.fi/yritykset
 • Pääaulan aulatilassa olevassa info-tv:ssä julkaistun mainoksen hinta on 25,00 €/kk + alv
 • Julkaistavaksi haluttavan mainoksen voitte toimittaa kuvatiedostona Tiedepuiston aulapalveluun sähköpostilla: info@businessjoensuu.fi


Internet-sivut Tiedepuiston verkkosivuilla on käytössä yrityskorttijärjestelmä (ks. www.tiedepuisto.fi/yritykset ), jossa kiinteistössä toimivat yritykset saavat näkyville yhteystietonsa sekä kuvauksen yrityksensä toiminnasta. Järjestelmän myötä ulkopuoliset sekä talossa olevat toimivat löytävät helposti tarvitsemansa yhteystiedot järjestelmään listataan automaattisesti kaikki Tiedepuistolle sijoittuneet yritykset ja niiden tiedot voit tehdä muutospyynnön yritysten tietoihin ko. osoitteessa.