Haku

Ketterät kokeilut eli pilotoinnit

Tänä vuonna uutena palkintomuotona raha- ja asiantuntijapalkintojen lisäksi ovat pilotoinnit; valittujen liikeideoiden omistajat pääsevät kehittämään ideoitaan eteenpäin Yrityshautomon ja yhteistyökumppaneiden tuella.

Start Me Up -pilotoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan liikeidean jalostamista kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi. Pohdi siis liikeideaasi; tarvitsetko ensimmäisiä markkinareferenssejä tai aitoa asiakaspalautetta? Vai tarvitseeko ideasi proton tai laboratoriotestejä lähteäkseen lentoon? Mikä on seuraava kriittinen toimenpide liikeideasi kehittämiseksi kohti kaupallistamista?

Pilotointirahoituksella voidaan nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa tai toteuttaa muita liikeideaa eteenpäin kehittäviä toimenpiteitä. Liikeideakilpailuun osallistuneiden ideoiden pilotointeihin on varattu rahaa yhteensä 33 500 EUR.

Pilotointiin valittavien liikeideoiden kriteerit ovat samat kuin koko liikeideakilpailussa. Rahapalkintojen julkaisun yhteydessä toukokuussa julkistetaan myös tahot, joille myönnetään tukea pilotointiin. Katso pilotoinnin tarkempi kuvaus kilpailun säännöistä.

Tutustu myös näihin

Osallistu kilpailuun!

Lue lisää »

Kiertotaloudesta liiketoimintaa

Lue lisää »

Kilpailun säännöt ja palkinnot

Lue lisää »