Haku

Kiertotaloudesta liiketoimintaa

Liikeideakilpailun tavoitteena on löytää myös kiertotalouteen liittyviä bisnesaihioita, joiden tuotekehitystä voidaan nopeuttaa pilotoinnilla. Liiketoimintaideat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin liiketoimintamalleihin:

 1. Tuotteen elinkaaren pidentäminen: ratkaisut, jotka pidentävät tuotteen käyttöikää tai tuovat sille uuden käyttötarkoituksen (esim. uuden teknologian avulla)

 2. Uusiutumattomien materiaalien korvaaminen uusiutuvilla: fossiilisten materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla ja niiden kierrätykseen liittyvät ratkaisut (materiaalit, energia)

 3. Tuote palveluna ja jakamisalustat: uudet ratkaisut ja palvelut, jotka
  • vähentävät omistamista ja tehostavat resurssien käyttöä, myös yrityksissä (Esim. autot yhteiskäytössä, valaistus palveluna)
  • lisäävät tavaroiden ja resurssien hyötykäyttöä vuokraamalla, myymällä, lainaamalla ja vaihtamalla (myös yrityksissä). Jakamisalustat ovat yleensä digitaalisia alustoja ja sovelluksia kuten Airbnb.

 4. Materiaali- ja energiatehokkuus sekä kierrätys: ratkaisut, jotka
  • ehkäisevät teollisuuden sivuvirtojen syntyä ja lisäävät niiden hyötykäyttöä
  • vähentävät jätteiden syntymistä, tehostavat niiden kierrätystä ja hyötykäyttöä

Liiketoimintamallit on mukailtu Sitran määritelmistä. Katso myös Sitran listaamat kiertotalouden kiinnostavimmat yritysesimerkit.

Kiertotalouden liikeideoiden pilotointia tuetaan Joensuun Tiedepuisto Oy:n CIRCWASTE-osahankkeesta, jonka rahoituksesta 20 % tulee Pohjois-Karjalan Tulevaisuusrahastosta ja 60% Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Tutustu myös näihin

Osallistu kilpailuun!

Lue lisää »

Mitä se pilotointi oikein on?

Lue lisää »

Säännöt ja palkinnot

Lue lisää »