Haku

Kilpailun raati

Raadin rooli liikeideakilpailussa on merkittävä. Raadin asiantuntijat tutustuvat kaikkien osallistujien tuotoksiin ja päättävät ne ideat, joille kilpailun rahapalkinnot jaetaan. Tämän vuoden raatimme koostuu liike-elämän koulimista vaikuttajista, jotka ovat uransa aikana törmänneet tuhansiin uusiin ideoihin.

Raadin työskentely alkaa ke 11.4. ja päättyy ke 25.4. Kilpailun voittajiin ollaan yhteydessä viimeistään viikolla 17/2018.

Raadin jäsenet

Casper Grönblom

Casper edustaa joukkorahoitusta järjestävää FundedByMe:tä. Kokemusta rahoituksesta ja yritysanalyysistä on vuodesta 1999, jolloin hän aloitti KPMG:llä tilintarkastajana sekä yhtiön transaktiot-osastolla tehden due diligence toimeksiantoja, yritysanalyysejä ja -kartoituksia. Vuodesta 2001 vuoteen 2017 Casper oli välirahoitusalalla keskittyen lähinnä yrityskauppojen rahoitukseen ja analyysiin. Nordic Mezzaninessa (2001-2013) ja Armadassa (2014-2017) vietettyjen vuosien aikana Casper analysoi useita satoja rahoituskohteita ja osallistui kymmeniin rahoituksiin kokoluokaltaan 5-30 miljoonaa euroa. FundedByMe Finland on kansainvälinen joukkorahoitusalusta ja, se on kerännyt yhteensä noin 50 miljoonaa euroa satoihin eri kohteisiin. Suomessa FundedByMe toimii yhteistyössä Privanetin kanssa.

Heikki Immonen

Heikki Immonen työskentelee yrittäjyyden yliopettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana hän on työskennellyt yli tuhannen omaa liikeideaa kehittävän korkeakoululähtöisen tiimin kanssa. Heikin erikoisosaamista on liikeidean aikaisen vaiheen resurssiniukka testaaminen sekä erilaiset testaamiseen liittyvät koeasetelmat. Ammattikorkeakoululla hän vastaa Draft Program® -mikrorahoitusohjelmasta sekä Epic Challenge –innovaatio-opinnoista. Heikki on koulutustaustaltaan fyysikko. Sivutoimiseen yrittämiseen käytetty aika kuluu tällä hetkellä luovan alan tuotekehitysprojektin parissa.

Matti Kurki

Matilla on pitkä tausta vaativien tutkimus- ja hallintotehtävien hoitamisesta ICT-alalla. Hän on työskennellyt mm. yliopistoissa, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä, sekä CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa.
Matti on myös johtanut useita tietotekniikka- ja ohjelmistoyrityksiä (mm. toiminut toimitusjohtajana Nethawk Oy:ssä). Tällä hetkellä hän on osakkaana ja yhtiökumppanina yli viidessä eri yrityksessä, jotka työllistävät yhteensä yli 200 henkilöä.

Markku Pyykkönen

Markku Pyykkönen on tuore Joensuun kaupungin tapahtumapäällikkö, joka tunnetaan luovan alan ja tapahtumien moniosaajana ja innovoijana. Aikaisemmassa elämässä Markku toimi viihteen ytimessä Joensuun Popmuusikot ry:n toiminnanjohtajan ja Ilosaarirock-festivaalin vetäjän tehtävissä. Vahvuutena hänellä todetaan olevan vahvat paikalliset ja valtakunnalliset verkostot, konseptointi ja kumppanuudet sekä viestintä. Ei taida löytyä valtakunnasta luovan alan toimijaa, jota hän ei tuntisi. Markku tunnetaan valtakunnallisesti myös lukuisista kehittämishankkeista, joilla on luotu uutta liiketoimintaa. Taustalla liiketoimintaosaamista on kerrytetty useiden yhtiöiden hallitustyön avulla. Markku on palkittu vuoden järjestövaikuttajana (Musiikkialan valtakunnallinen Industry Awards -gaala, Musiikki & Media vuonna 2014), vuoden tuottajana (Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry vuonna 2012) ja maakunnan kehittäjänä (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vuonna 2010).

 

Heikki Rantanen

Heikki Rantanen on tehnyt lähes 40 vuoden työuran tuotekehityksen ja innovaatioiden, sekä IPR-asioiden asiantuntijana. Tällä hetkellä Heikki toimii yrittäjänä omassa konsulttiyrityksessä, Innowork Oy:ssä. IPR-asioissa Innowork tekee tiivistä yhteistyötä Leitzinger Oy:n kanssa. Yhteistyön avulla yritykset pystyvät antamaan enemmän lisäarvoa sekä entistä parempaa asiantuntijuutta yritysten toimintaan.

Jouko Rautasalo, puheenjohtaja
 
Jouko Rautasalolla on liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää kokemusta yritysrajapinnassa varsin pitkältä ajanjaksolta. Työkokemusta hänellä on mm. teleoperaattoritoimialalta tieto- ja taloushallin-nosta sekä palveluoperaattoritoiminnan johtamisesta, IT-yrityksissä tuotannollisten yritysten toi-minnanohjausjärjestelmien parissa sekä tukkukaupan logistiikan kehitystehtävistä. Lisäksi Joukolla on kokemusta yrittäjyydestä tietotekniikan hyödyntämisen ja liiketoiminnan kehittämisen konsul-toinnissa sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Tällä hetkellä Jouko työskentelee Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä kehityspäällikkönä.

Antti Vikman

Antti on yrittäjä, jolla on laaja tekninen ja kaupallinen tausta. Hänen ohjelmistoalan tietämyksensä on johtanut siihen, että hän on mukana monilla aloilla, jotka vaihtelevat koulutuksesta huipputeknologiaan, niin kuluttajille kuin yrityksillekin. ”Tiede-, teknologia- ja startup-intoilijana” Antilla on hyvä käsitys nykyisestä tekniikasta ja tulevista markkinoiden voittajista.

Tutustu myös näihin

Osallistu kilpailuun!

Lue lisää »

Yhteistyö mahdollistaa

Lue lisää »