Haku

ExportGrowth – viennillä kasvuun

Hankkeen päätavoitteena on pohjois-karjalaisten tuotannollisten pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen tehostamalla vientiä Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle (Pietari, Moskova). Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka ovat

  1. Yritysten tarveselvitys; haastattelututkimuksen avulla selvitetään kohdeyritysten vientitarpeet ja -potentiaali

  2. Vientivalmiudet, uudet liiketoimintamallit ja markkina-avaukset; järjestetään kohdemarkkinoiden esittelytilaisuuksia ja valmennus- ja työryhmätilaisuuksia vientivalmiuksien parantamiseksi, aktivoidaan yrityksiä ottamaan huomioon vientisuunnittelussa vientituotteen ympärille mahdollisesti liittyvät palvelut, selvitetään vientiä tukevia, tuotannollisen yhteistyön mahdollisuuksia, ohjataan yrityksiä osallistumaan laajempiin kv-ohjelmiin ja Business Finlandin toimenpiteisiin

  3. Arvoverkostot, kumppanuudet ja yritysten tunnettavuus; edistetään arvoverkostojen hyödyntämistä, verkostojen ja kumppanuuksien löytämistä ja yritysten tunnettavuuden lisäämistä. Järjestetään mm. vienninedistämismatkoja, osallistumisia kansainvälisiin tapahtumiin ja messuille

Hankkeen toteutusaika 1.6.2018 - 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti 167 340 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 131 838 euroa

Rahoittajat