Haku

Kasvavat ICT-yritykset digitalisoitumisen edistäjinä

Projektin keskeisenä tavoitteena on tukea elinvoimaisen ja menestyvän ICT-klusterin kehittymistä Pohjois-Karjalassa tarjoamalla osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen liittyviä toimenpiteitä ja tilaisuuksia.

Osaamisintensiiviset ICT-yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä toimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Tätä tuetaan mm. avustamalla kokeneiden ICT-osaajien rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilöstön osaamista kehittämällä.

Alan toimijoiden sisäisiä sekä ICT-yritysten ja eri toimialojen yritysten välisiä verkostoja ja yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään erityisesti digitaalisuutta tukevien ratkaisujen osalta.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2015 - 31.12.2016

Hankkeen kokonaisbudjetti 250 000 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 175 000 euroa

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).