Haku

Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut

Synergiahyödyt sijoittuvalle yritykselle

Hankkeen tavoitteena on löytää alueelle sijoittuville tuotannollisille yrityksille mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö. Kunkin kunnan alueelta haetaan toimintaympäristö (ml. nykyiset toimijat), missä voidaan maksimoida optimaaliselle tuotantotoiminnalle muodostuvat synergiahyödyt. Nämä hyödyt konkretisoidaan laskemalla saavutettava etu sijoittuvan toiminnan kannattavuudelle ja vaikutus CO2-päästöihin. Tätä informaatiota kunnat voivat käyttää uusia yrityksiä hakiessaan.

Pilotoidaan kiertotaloustuotteita

Toisena tavoitteena on maakunnallisten sivuvirtojen ja jätemateriaalin jalostus tuotteiksi. Erityisenä fokuksena on pk-yritysten puusivuvirrat. Pilotoidaan raaka-ainepohjaan sopivia ja jo kehitettyjä tuotteita, mitkä sopisivat raaka-ainepohjaltaan paikallisesti valmistettavaksi. Selvitetään jalostusmahdollisuuksia, teknologiaa ja investointien edellytyksiä.

Yhteistyö

Ratkaisuja haetaan yhteistyössä yritysten, Pohjois-Karjalan kuntien ja kehitysyhtiöiden kanssa. Uusien ratkaisujen kehittäjät, yritykset ja yhteisöt pyritään verkottamaan maakunnallisten yritysten kanssa.

Toteutusaika

1.2.2018 – 31.12.2019

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).