Haku

Oasis StartUp Center: Kasvua ja kansainvälisyyttä Pohjois-Karjalaan

Koko Pohjois-Karjalaa kuvaa hyvin Joensuun Innovaatiokeskittymäprofiilissa arvioitu tilanne. Tutkimuksessa todettiin, että uusien ja toimivien pk-yritysten määrä on vähäinen suhteessa potentiaaliin, eikä kohdistu alueen kärkialoille ja lisäksi alueen yrittäjät eivät halua kasvattaa yrityksiään (Hubconcepts Oy, 14.11.2013). Hankkeella hyödynnetään tämä potentiaali metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilla uusiksi kasvaviksi ja kansainvälistyviksi yrityksiksi. Hanke toimii kuitenkin monialaisesti rajaamatta asiakkaita pois muilta aloilta jos kasvun ja kansainvälistymisen tunnusmerkit täyttyvät.

Oasis StartUp hankkeen päätavoite on kehittää uusia ja kasvavia kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  • Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä alueelle.
  • Nuorten, alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa.
  • Tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.
  • Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. Lisäksi hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja aloittavien yritysten rahoitusjärjestelyissä.
  • StartUp-rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten rahoittamiseen. Rahaston kautta voidaan turvata yritysten liiketoiminnan laajentamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvä pääomittaminen.

Hankkeen kesto 1.6.2015 - 31.5.2018

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).