Haku

Osaajat osaa 2020

Ikääntyminen ja tuottavuus ovat Suomessa tällä hetkellä ajankohtaisia kysymyksiä suurien ikäluokkien ollessa yrityksien johtavissa asemissa. Ikääntyminen on tuonut mukanaan pysähtyneisyyden ja varovaisen toimintamallin yrityskulttuuriin. Tämä tietysti ei ole ainut totuus, poikkeuksiakin toki on. Jotenkin kuitenkin Pohjois-Karjala on tällä saralla jäänyt jälkeen kilpailijoista kasvuyrityksissä ja kansainvälistymisessä.

Joensuun Tiedepuisto Oy on yritysrajapinnassa toimiessaan kerännyt tietoa koulutustarpeista, joilla yrityksien tuottavuutta saadaan kehitettyä.

Kiteytettynä hankkeella on kolme päätavoitetta:
1. Hankkia yrityksille räätälöityjä koulutuksia sekä valmennuksia, joiden avulla on mahdollistaa laatujärjestelmä yritykselle.
2. Tuotannon tehostaminen LEAN -oppeja noudattaen, sekä palvelu LEAN:n käyttöönoton.
3. Johtamisen parantaminen, lähtien oman minän johtamisesta koko organisaatioon.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2018 - 30.4.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti 479 520 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 335 664 euroa

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).